Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OS_Ostalo

Osnovna sredstva - Ostalo 

Predračun amortizacije za osnovna sredstva iz registra Osnovnih sredstev, storno knjižene amortizacije, prenose v druga knjigovodstva, zaključevanje poslovnega obdobja in leta, testiranje podatkov, pripravo datotek za popis s čitalci, izvajamo preko programskega menija Ostalo.

 
Delo nadaljujemo z izborom med naslednjimi programskimi moduli:

- Predračunavanje amortizacije;

- Storno knjižb OS;

Vračilo OS na neknjiženo;

- Prenos v glavno knjigo;

- Prenos v spremljanje projektov;

- Zaključek meseca;

- Zaključek leta;

- Test;

- Popis OS s čitalcem.