Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OS_OBRACUN_AM

Osnovna sredstva - Obračun amortizacije

 

 Obračun amortizacije osnovnih sredstev izvajamo za osnovna sredstva, ki imajo:

- sedanjo vrednost različno od 0,

- amortizacijsko stopnjo različno od 0,

- so aktivirana (datum aktiviranja je določen).

 

Obračun amortizacije izvajamo v programskem modulu Dogodki - Temeljnice. Na vstopnem oknu izberem status 'Neknjiženo'. Ta status se nanaša na neknjižene temeljnice. Obračun amortizacije po vstopu na pregled naredimo z izborom opcije desnega menija - Obračun amortizacije.

Obračun amortizacije lahko izvedemo:

- za posamezno osnovno sredstvo,
- ali vsa aktivna osnovna sredstva.

Na vnosnem oknu za obračun amortizacije izberemo posamezno inventarno številko iz registra ali pa za vsa osnovna sredstva - znak *.

Določimo tudi mesec, leto do vključno katerega bomo obračun amortizacije naredili.

OS_obračun_am.jpg

Slika 1: Okno za obračun amortizacije v programskem modulu Temeljnice, obračun amortizacije

 

Program bo obračunal amortizacijo za osnovna sredstva in jih zapisal na status neknjiženo. V primeru ponovitve obračuna amortizacije moramo pred tem amortizacijo s statusom 'neknjiženo', brisati - opcija desnega menija.

Obdobje amortizacije osnovnega sredstva pove kdaj z obračunom amortizacije pričnemo. Pomeni pa lahko tudi začasen odlok obračuna amortizacije, kar se zgodi v primeru, da je datum aktiviranja - obdobje amortizacije prazen. Tako vnesenemu osnovnemu sredstvu se obračun amortizacije ne bo izvajal, vse do vpisa želenega začetka datuma aktiviranja. Datum veljave je datum, s katerim je knjižba evidentirana v poslovni bilanci. Knjižbe za amortizacijo, ki se morajo izračunati glede na obdobje amortizacije, poslovno obdobje pa je v osnovnih sredstvih že zaključeno, dobijo datum 2. v mesecu, ko je poslovno obdobje v programu osnovnih sredstev, odprto.

Tip dogodka za obračun amortizacije je 'AM'.

 

 

Na tem poslovnem dogodku program izračunava in poračunava amortizacijo. V primeru, da želimo knjižiti popravek amortizacije na kontu amortizacije in se posledično za določen mesec amortizacija razlikuje od tega kar bi program za določen mesec izračuna, izberemo kot poslovni dogodek drugačni tip dogodka kot je 'AM' ali 'AD'.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialna rešitev

Obračun amortizacije po drugi (davčni) stopnji

Nazaj na:   Osnovna sredstva
 
Specialna rešitev najemi vključuje:
 
- Mesečni obračuni: