Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_DAV_AMORTIZACIJA

MIT navodila za uporabo programa MIT

Osnovna sredstva - Obračun amortizacije po drugi (davčni) stopnji

 

Amortizacijo osnovnih sredstev lahko ločeno obračunavamo in knjižimo po drugi stopnji amortizacije kot je določena na amortizacijski skupini oziroma inventarni številki.

Nabavna vrednost in amortizacijska osnova za oba obračuna amortizacije sta isti.

 

Postopek dela:

Po odprtju opcije, na amortizacijske skupine določimo drugo stopnjo amortizacije po katerih bomo izvajali obračun druge amortizacije.

Na osnovnih sredstvih pri katerih bomo izvajali obračun po drugi stopnji, vnesemo ločen konto za popravek vrednosti obračuna druge (davčne) amortizacije in ločen konto za obračunano drugo (davčno) amortizacijo. Običajno sta to izvenbilančna konta.
Konta nastavimo v spremenljivki XDAV_KON (je na nivoju podjetja).

OS_OLAJ_1.JPG


Dodatna konta vnesemo ob vnosu nove nabave ali naknadno v modulu Podatki za register. Če moramo doknjižiti začetno stanje na teh kontih to naredimo v modulu Temeljnice.

Obračun amortizacije po drugi (davčni) stopnji izvajamo v modulu Temeljnice / desni meni Obračun davčne amortizacije.

OS_OLAJ_2.JPG

Program bo kreiral knjižbe na ločenih kontih za popravek vrednosti in obračun amortizacije. Knjižbe bomo knjižili. Vključeni bodo tudi na temeljnici za glavno knjigo.

Pri poročilu obračunane amortizacije po osnovnih sredstvih, ki ga izpišemo v modulu Poročila / Obračun amortizacije, je prikazana obračunana amortizacija po obeh stopnjah in razlika med njima.