Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

OS_OBROKI

Osnovna sredstva - Mesečni obračun obrokov in obresti od najemov

 

Pri obračun obrokov in obresti moramo vedeti ali prejemamo mesečne obračune, ki jih knjižimo preko prejetih računov v programu Zajem prejetih računov.

V primeru, da prejemamo račune za najeme in bomo uporabili iste konte kot so v uporabi pri obračunu obrokov v programu Osnovna sredstva, potem imamo pri obračunu obrokov možnost izbora brez prenosa v glavno knjigo in projekte.

Primer temeljnice iz knjiženega prejetega računa za mesečni obrok. Konto, ki ga uporabimo na glavi računa gre vedno na stran V dobro. Konto, ki ga uporabimo na poziciji računa gre lahko v breme ali dobro(-).
Oba konta sta lahko označena, da se prenašata v saldakonte dobaviteljev. Knjigovodskih popravkov na saldakontnih kontih ni omogočeno izvajati.
Prejeti račun se lahko vključi v davčno knjigo in je tudi osnova za pripravo plačilnih nalogov.

OS_Najem_prejeti račun OBROK.JPG

 

 Slika 1: Temeljnica prejega računa za obrok

 

Obračun mesečnih obresti v programu Osnovna sredstva 

Obračun obrokov in obresti za najeme izvajamo v meniju Dogodki / Temeljnice.

Na dodatnem meniju se v primeru vključene opcije Najemi aktivira modul Obračun obresti. Po vstopu v modul program prikaže okno kjer imamo možnost izbrati obračun za vse najeme (znak *) ali le za posamezni najem.
V rubrikah Obračun do izberemo mesec in leto do katerega bomo izvedli obračun.

Za najeme, katerim obračunavamo obresti imamo na maski možnost izbora ali bomo knjižbe obrokov prenašali v glavno knjigo (vodenje projektov).

Brez kljukice pomeni, da se prenos ne bo izvajal. Knjižbe za obresti bodo vedno označene tako, da se bodo prenesle v glavno knjigo.

Sprememba nastavitev prenosa je omogočena le v tej fazi, ko se knjižbe generirajo. Knjižbe dobijo status neknjiženo in jih lahko v primeru napake brišemo.
Ko so knjižbe knjižene pa ni več možno spreminjati nastavitve in izvajati naknaden prenos.

OS_Najem_Obračun.jpg

Slika 2: Obračun obresti in obrokov za najeme

Program generira knjižbe na kontih glavnice in protikonto. Tip dokumenta je fiksno 'FO'. Stroškovno mesto in projekt, znesek obroka, obrestna mera... se upošteva iz tabele register osnovnih sredstev, kjer so ta trenutek veljavne vrednosti.
Če smo na maski pustili, da ni prenosa v glavno knjigo (projekte) program vpiše knjižbam obrokov št. temeljnice 1 in v polje prenos za vodenje projektov N.

Knjižbe za obresti nastanejo na tipu dogodka 'OB'. Knjižbe se bodo prenesle v glavno knjigo (projekte) glede na vpisan datum veljave.
Obračun obresti se izvede enkrat mesečno (brez doknjiževanja morebitnih razlik).

OS_Najem_Obračun1.jpg

 Slika 3: Knjižbe obroka najema in obresti najema

 

Obračun amortizacije

Vrstni red kaj narediti najprej - obračun amortizacije ali obračun obroka, ni pomemben.
Obračun amortizacije (lahko) izvedemo skupaj z obračunom za ostala osnovna sredstva. Delovanje se tu ni spremenilo.

 

 
OS_Najem_Obračun AM.jpg

 

 Slika 4: Obračun amortizacije

 

OS_Najem_Obračun AM1.jpg

Slika 5: Knjižbe obračuna amortizacije za najem

 

Knjižene podatke lahko preverimo v obstoječih poročilih in v novih poročilih narejenih za najem.

 OS_Porocila_najem.jpg

Slika 6: Poročila

Dodatna poročila opcije najemi:
Nazaj na:   Osnovna sredstva
 
Opcija najemi vključuje:
 
- Mesečni obračuni:
 
- Dodatna poročila opcije najemi:
 
- Zaključek najema:
Predčasni zaključek najema