Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Elektronska poročila za DURS

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plače: Poročila za FURS

Izberemo izdelavo originalnega obrazca ali popravek oz. storno obrazca. Pri slednjih dveh je nujno vpisati referenci za skupni obrazec in analitiko. Referenčni številki sta znani po oddaji originalnega obrazca.

Poleg številke izplačila lahko določimo tudi % prispevkov in dohodnine, ki jih bomo plačali. V analitičnem delu obrazca se bodo plačani prispevki preračunali v višini vpisanega % od obračunanega prispevka.

Za pripravo REK obrazca po 1. januarju 2016 je potrebno vpisati letni fond ur podjetja, ki se zapiše v tag M06.

Izbor podatkov: REK obrazec se lahko izpiše tudi iz arhiva. Pri tem pa se moramo zavedati, da so se zaradi zakonodajnih sprememb nekateri podatki začeli voditi kasneje, kar pomeni, da niso zapisani v arhivu. REK obrazec iz takega obdobja torej ne bo popoln.

Delavci so lahko domači (delo opravljajo v Sloveniji) ali delavci napoteni na delo v tujino (detaširani delavci). V kolikor nimate opcije izračuna plač detaširanim delavcem, izbira ni mogoča.

Datum izplačila se ponudi samodejno tak, kot so datumi izplačila določeni na mesečnih nastavitvah. Lahko jih tudi popravimo. Prvi datum predstavlja izplačilo plač, drugi datum plačilo prispevkov.

Izbira obdobja je dovoljena pri vrstah izplačil, ki imajo določeno, da se izbira obdobje (Vrste izplačil - polje Izbor obdobje = 1). To so tiste vrste, kjer se določa povprečenje in izplačilo nagrade za poslovno uspešnost.

Ključi DPZ se ponudijo sami in sicer se vpišejo vsi tisti, ki so navedeni v sistemskih nastavitvah za dodatno pokojninsko zavarovanje. Če kateri od ključev ni del premije, ki se všteva v pokojninski načrt, ga brišemo iz seznama ključev.


Vsebina REK obrazca je pripravljena v skladu z zakonodajo. 

OD_Elektronska porocila.PNG 

Slika 1 - vnosno okno za pripravo REK 1 obrazca iz obračunanih podatkov 

Po potrditvi  se pokaže preglednica podatkov.  
OD_REK1 izvoz.PNG

Slika 2 - Izvoz podatkov v xml datoteko za REK
 
Datoteko xml pripravite z izborom opcije na desni klik ''Izvoz po 1.4.2018''.
Datoteka se shrani na mesto, izbrano na pogovorni maski.
 
Za pripravo REK1 obrazca pred zakonodajnimi spremembami, veljavnimi pred 1.4.2018 pa opcijo "Izvoz po 22.12.2016". 

Delavec, ki je na porodniški ali očetovskem dopustu, se lahko prijavi tudi na REK 1 obrazcu. Število zaposlenih v vrstici 015 se bo povečalo. V primeru, da mu podjetje plačuje dodatno pokojninsko zavarovanje pa tudi v vrstici 802, če bo delavec imel obračunan ali dodatno pokojninsko zavarovanje ali/in vsaj splošno dohodninsko olajšavo.

 

V kolikor se delavcu plačuje dodatno pokojninsko zavarovanje ali ima določeno vsaj eno dohodninsko olajšavo, bo na REK 1 obrazcu avtomatično vključen tudi v število zaposlenih.
 

Preberite še:

Obračun plač

Invalidska podjetja

 

od9.JPG

Slika 3 - Preglednica za izvoz v xml pri obračunanih podatkih pri invalidskih podjetjih za REK neinvalidov

 

Izsek iz navodil FURS s pojasnili kateri razlog za popravek izbrati za posamezno vrsto napake.

  POPRAVKI REK.pdfPOPRAVKI REK.pdf