Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

IPD_Osebni portal plače

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​Osebni portal - Plače 

PLAČILNE LISTE

 
- Ko se podjetje odloči za uporabo Osebnega portala, se mu v plačah odpre nov meni Poročila / Plačilni izpisi / Izdelava plačilnih list v PDF obliki.
 
- Meni je podoben kot meni za izpis plačilnih list, v njem pa se za izbrane pogoje sočasno izpišejo plačilne liste v PDF in shranijo v tabelo, ki jo bere osebni portal.
 
Portal_delavca4.jpg 

Slika 1 - Priprava PDF plačilnih list v plačah 

-       -  Izpis v PDF se naredi potem, ko so plače dokončno obračunane in že tudi izpisane na navadni papir za shranitev v arhiv podjetja. Ko se plačilne liste izpišejo V PDF so takoj objavljene.
I
      - Izpis plačilnih list: Opcija Samo zaposlenci brez osebnega portala omogoča izpis plačilnih list za izbrane pogoje samo za zaposlene, ki v kadrovski evidenci nimajo vpisanega elektronskega naslova in gesla. 
      
      DOHODNINA
      
      Prenos v osebni portal se izvaja v meniju Ostalo / Prenos dohodnine na FURS - desni meni Prenos dokumentov v osebni portal.
   OD_IPD_Dohodnina.png
     Slika 2 - Prenos Obračuna dohodnine v osebni portal

               
      OBRAČUNANI IN PLAČANI PRISPEVKI
 
      Seznam obračunanih in plačnih prispevkov se v osebni portal prenaša preko menija Ostalo / Obrazec M4/M8 - desni meni Prenos dokumentov v osebni portal.

 
      OD_IPD_Prispevki.png
      Slika 3 - Prenos Obračunanih in plačanih prispevkov v osebni portal

      PREGLED DOSTAV V OSEBNI PORTAL IZ PLAČ

 
      V meniju ​Pregled dostav v osebni portal iz plač lahko uporabnik, ki ima ustrezno pravico, vidi dostave v osebni portal, ki so bile narejene iz modula plač. Ne vidijo se dokumenti, ki so bili dodani ročno ali iz Kadrovske evidence. Tu tudi ni mogoče dostavljeih dokumentov brisati, dodajati. Za to se uporablja meni Administracija portala v Kadrovski evidenci.

 

 

 

 

 

 
  
Nazaj v plače

 
Navodila za WEB osebni portal