Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Ostalo_Zaključek_leta

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Glavna knjiga - Zaključek leta

Po oddaji vseh poročil paket Glavna knjiga zapremo z opcijo za zaključek leta.
Preden navedeno opcijo sprožimo, moramo izvesti:

- zaključevanje mesecev in leta v pomožnih paketih
- v Glavni knjigi izvesti zaključevanje razredov 4 in 7, mesecev, obračun TR...

 GK301.JPG
Slika 1 - Meni Ostalo in opcija za zaključek leta 

Ob zaključku leta se kreirata dve temeljnici.

- Zaključna temeljnica na zadnji dan leta, ki se zaključuje. Ta ima v polju tip_dok vpisano oznako ZK. Številka te temeljnice je zadnja v zaključenem letu. Temeljnica se zapiše kot knjižena. Knjižbe za stanje zapirajo konta na nasprotno stran kot otvoritev. Temeljnica nima vpisanega simbola.
 
Preknjižbe postavk otvoritvenih knjižb izvajamo v meniju Poročila: Temeljnica.
 
- Otvoritvena temeljnica z datumom veljave 1. 1. tekočega leta. Ta ima v polju tip_dok vpisano oznako ZS. Številka te temeljnice je LL-00000 (če je ta še prosta, sicer pa prva prosta številka temeljnice v tekočem letu). Temeljnica se zapiše kot knjižena. Temeljnica nima vpisanega simbola.
 
Po zaključku leta se mora brutobilanca na dan 1. 1. tekočega leta ujemati z brutobilanco na dan 31. 12. zaključenega leta. Če so konti razreda 4, 7, 8 ustrezno zaključeni, otvoritvenih stanj na teh kontih ni.
 

 

nazaj na navodila za Glavno knjigo