Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

GK_Obrazci_Temeljnica

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Glavna knjiga - Poročila in priprava temeljnice za GK/VP

Opcija je aktivna, če ne izberemo izdelave poročila po stroškovnih mestih!
 
 
 
Za določen kreiran obrazec v šifrantu Obrazci se lahko pripravi temeljnica, iz te kreirane temeljnice pa se lahko izvede prenos podatkov v meni Dokumenti-Vnos in knjiženje, kjer se jo lahko popravlja in knjiži kot ostale temeljnice.
 
GK312.JPG

Slika 1 - Primer pripravljenega obrazca za pripravo temeljnice

Da se temeljnica ustrezno pripravi, je potrebno v polju:
- B/D: določiti stran knjiženja
- Konto: določiti konto za kreirano postavko temeljnice
 
Za primer temeljnice obračuna DDV konte povzamemo iz šifranta DAVKI IN DAVČNE STOPNJE.
 
GK313.JPG

Slika 2 - Primer šifranta Davki in davčne stopnje z definiranimi konti

Po potrditvi opcije desnega menija - Priprava temeljnice za GK/VP program zahteva vnos osnovnih podatkov za pripravo temeljnice:

GK314.JPG

Slika 3 - Določitev osnovnih podatkov za novo temeljnico

Konto izravnave mora imeti določeno stran knjiženja, sicer se pozicija izravnave ne kreira. 
 
 
 
Po potrditvi program pripravi knjižbe, ki se bodo zapisale na novo temeljnico najprej na predogled, z opcijo desnega menija pa sprožimo pripravo temeljnice.
 
GK315.JPG

Slika 4 - Priprava temeljnice in opcije desnega menija

Če je v Glavni knjigi uporabljena opcija takojšnjega knjiženja temeljnic (XTAKOJ_KNJ=.T.) se ob kreiranju temeljnica takoj poknjiži in je ni mogoče spreminjati. Sočasno se prenese tudi v Vodenje projektov.
V Vodenju projektov se postavke takoj poknjižijo če je vklopljena opcija takojšnjega knjiženja (XTAKOJ_KNJ=.T.).

 

 

 

nazaj na navodila za Glavno knjigo