Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

BI_Sistem za podporo odločanju

​​

BI@MIT - sistem za podporo odločanju

V visoko konkurenčni ekonomiji 21. stoletja so edina stalna stvar v poslovanju spremembe. Zmagujejo podjetja, ki prva začutijo spremembe in nanje prva odgovorijo. Sistem poslovnega obveščanja je namenjen ravno zgodnjemu zaznavanju sprememb in vzpostavljanju iztočnic za sprejemanje odločitev.
 
Informacije za podporo odločanju morajo biti vodstvu dosegljive z nekaj kliki miške. V transakcijskih sistemih je ogromna količina podatkov, vendar njihova oblika običajno ne zagotavlja uporabnikom ustrezne informacije, zato je potrebno podatke obdelati in predstaviti tako, da bodo pomagali pri sprejemanju odločitev.
 
Ravno to pa je poslanstvo podjetja 
Saop Proizvodnja: zagotoviti vodstvu podjetja točne, popolne in pravočasne informacije za odločanje na pregleden in enostaven način.
 
Komu je BI@MIT
 namenjen?
Sistem BI@MIT je namenjen srednje velikim podjetjem, ki nimajo v ta namen posebej zaposlenih analitikov, potrebujejo pa sveže in relevantne informacije o svojem poslovanju in okolju. Informacije v poročilih je mogoče ovrednotiti in s tem povečati preglednost. Tako so slabe novice in negativne številke obarvane rdeče, dobri izidi pa zeleno.
 
Rešitve lahko 
Saop Proizvodnja pripravi na treh ravneh, ki so prilagojene različnim tipom uporabnikov:
 • predpripravljena poročila so namenjena hitremu pregledu najvišjega vodstva,
 • poslovna poročila so namenjena vodjem oddelkov ter enot. Omogočajo izvajanje poizvedb, filtriranje, sumiranje,
  skratka preoblikovanje in urejanje informacij brez poglobljenih informacijskih in analitičnih znanj,
 • poslovni analitski sistem je namenjen analitikom, ki z uporabo specializiranih orodij iščejo vzročne povezave,
  prepoznavajo trende, oblikujejo napovedi in izvajajo poslovne simulacije.
   
  BI_image.jpg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 1 - Vzorec predpripravljenega prodajnega poročila oz. Prodajna nadzorna plošča

Tehnični podatki
Za izgradnjo Sistema za podporo odločanju smo izbrali orodji MS Reporting Services (priprava poročil) in MS Analisys Services (priprava analiz z Microsoft OLAP tehnologijo), ki sta že vključeni na podatkovnem strežniku Microsoft SQL Server. Dodatno vlaganje v programsko orodje tako ni potrebno. Pri Microsoft OLAP tehnologiji lahko za odjemalca uporabite MS Excel, ki je v večini podjetij široko uporabljano orodje.

Poročila iz analitskega sistema se lahko shranjujejo na omrežnem strežniku ali pa se objavljajo na Intranetu in tako omogočajo dostop s spletnim brskalnikom.

Za celovit prikaz zmogljivosti sistema BI@MIT
 vas vabimo na eno naših predstavitev. Zagotavljamo vam, da boste presenečeni nad enostavnostjo in učinkovitostjo sistema.