Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

BI_Nadzor projektov

Nadzor projektov

Glavno vprašanje, ki si ga vsakodnevno postavlja vsak projektni vodja je, ali je projekt, ki ga izvajamo, uspešen ali ne. Zaradi posebnega načina dela v gradbeništvu in podobnih dejavnostih, kjer je glavni proces izvedba objektov (projektov), je najpomembnejši del poslovnega informacijskega sistema zagotovo podpora spremljanju projektov. 

Potek dela je na vsakem projektu enkraten, za njegovo kakovostno izvedbo pa je potreben poseben nabor storitev in materialov, ki jih je treba ustrezno primerjati z načrtovanim. Projektni vodja mora imeti dnevno zagotovljen pregled nad porabo količin pri izvedbi svojega projekta (material, ure dela, zunanje storitve,…), da se lahko ob morebitnem odstopanju od načrta pravočasno odzove. Ravno tako mora učinkovito nadzirati finančno stanje projekta. Do vseh teh informacij mora imeti dostop na oddaljenih lokacijah – gradbiščih. O stanju na projektih pa mora biti na primeren način obveščeno tudi vodstvo. 

Spodnja slika je primer prikaza pred pripravljenega poročila, ki prikazuje primerjave dejanskih stanj z načrtovanimi oziroma dejansko uspešnost projektov glede na pokrivanje neposrednih in posrednih stroškov. Rdeči projekti ne pokrivajo niti vseh neposrednih stroškov, zeleni pa prikazujejo uspešne. Rumeni projekti so delno uspešni, in sicer pokrivajo neposredne stroške, ne pa tudi posrednih (merila za uspešnost projektov je potrebno predhodno določiti).

 

BI_image_3.jpg

 

Slika 1 - pregled projektov