Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

BI@lite

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​

BI_Lite@MIT - prilagodljiva poročila

 
BI_Lite@MIT poimenujemo skupek predpripravljenih vzorcev poročil. Poročila so pripravljena za štiri področja.
Namen predpripravljenih poročil je, da se uporabniki na osnovi prejetih vzorcev poročil naučijo uporabe. Podatki se črpajo iz enotnih view-jev na podatke.
Oblika view-jev se bo lahko v prihodnje tudi dopolnjevala, spreminjala. Excel datoteke lahko uporabniki dopolnjujejo, spreminjajo glede na lastne potrebe.
 
V primeru, da za svoje analize in potrebe potrebujete podatke oziroma področja, ki niso vključena v BI_Lite@MIT, je odgovor sistem za podporo odločanja BI@MIT.
 
Kako začeti?
1. administrator baze podatkov nam mora dodeliti pravice 'domenskemu user-ju' za dostop do view-jev;
2. vzorčne Excel datoteke shranimo na računalnik;
3. uredimo priklop do podatkov;
4. ...to je vse! Začnimo z uporabo.
 
 

Pravice do podatkov

Na bazi podatkov mora administrator baze uporabnikom, ki bodo uporabljali ta poročila, dodeliti pravico SELECT do naslednjih view-jev: 
Naziv view in procedur                                    Opis
GK_PROMET                                BI@MIT GK promet po mesecih                       
MBK_FAKTURIRANA_01                       BI@MIT View fakturirana realizacija po mesecih    
MBK_OBRAT_ZALOGE                         BI@MIT Obrat zaloge - trenutna zaloga in poraba 36
MBK_PREJEMI_IZDAJE                       BI@MIT Prejemi in izdaje                          
MBK_STAROST_ZALOGE                       BI@MIT View starost zaloge                        
SAK_PROMET                               BI@MIT View saldakonti promet                     
SAK_TERJATVE_OBVEZNOSTI1                 BI@MIT Struktura terjatev in obveznosti           
PZ_DELOVNI_NALOGI BILITE@MIT PZ Pregled DN v povezavi s prodajo, plan ur, število in vrste materialov​​
PZ_MATERIALI_DN BILITE@MIT PZ Pregled materialov KOS0_DN     ​​
 
(Za izdaje nižje od 908.000 je potrebno kreirati view s sprožitvijo kode.)
 
1. Domenski uporabniki na bazo
2. Izbor pravic do view
 
- ukazi za dodelitev pravic do view:
use [IME BAZE]
GO
GRANT SELECT ON [dbo].[IME VIEW] TO [IME UPORABNIKA]
GO

 
use [BAZA_DEMO]
GO
GRANT SELECT ON [dbo].[GK_PROMET] TO [BI_USER]
GO
GRANT SELECT ON [dbo].[MBK_FAKTURIRANA_01] TO [BI_USER]
GO
GRANT SELECT ON [dbo].[MBK_OBRAT_ZALOGE] TO [BI_USER]
GO
GRANT SELECT ON [dbo].[MBK_PREJEMI_IZDAJE] TO [BI_USER]
GO
GRANT SELECT ON [dbo].[MBK_STAROST_ZALOGE] TO [BI_USER]
GO
GRANT SELECT ON [dbo].[SAK_PROMET] TO [BI_USER]
GO
GRANT SELECT ON [dbo].[SAK_TERJATVE_OBVEZNOSTI1] TO [BI_USER]
GO
 
GRANT SELECT ON [dbo].[PZ_DELOVNI_NALOGI] TO [BI_USER]
GO
GRANT SELECT ON [dbo].[PZ_MATERIALI_DN] TO [BI_USER]
GO
GRANT SELECT ON [dbo].[PZ_PLAN_PORABA_DN] TO [BI_USER]
GO
GRANT SELECT ON [dbo].[PZ_SPREMLJANJE_DN] TO [BI_USER]
GO
GRANT SELECT ON [dbo].[PZ_TEHNOLOSKI_POSTOPKI_DN] TO [BI_USER]
GO
 
 
 

Vzorčne Excel datoteke

Vzorci poročil so pripravljeni v štirih datotekah: 
BI@MIT Saldakonti.xlsx
BI@MIT Glavna knjiga.xlsx
BI@MIT Fakturirano.xlsx
BI@MIT Materialno blagovno.xlsx
BILITE@MIT PZ_DELOVNI_NALOGI.xlsx
BILITE@MIT PZ_MATERIALI_DN.xlsx
Datoteke lahko prevzamemo desno zgoraj oziroma jih prejmemo po e-pošti.
 
 

Priklop do podatkov

   
Na prejetih Excel datotekah, ki vsebujejo vzorce poročil, je potrebno najprej spremeniti tabelo in ime strežnika, kjer so podatki na katere se bomo prijavili.
Če izberemo meni Podatki - Osveži vse - Excel javi, da se ne more prijaviti do baze in ponudi spodaj navedeno okno. Klik na Lastnosti - v zavihku Definicija - NIz za povezovanje - spremenimo zraven Initial catalog ime baze. Mora biti napisan točno tako kot obstaja. Brez presledkov, znakov. Zraven Data Source pa vnesemo ime strežnika. Tako kot obstaja.
V polju Besedilo ukaza: vnesemo ime baze med znake " ".
Spremembo potrdimo.
 
 BI_Sprememba vira.jpg


Slika 1: sprememba povezave do baze in strežnika
 
Priporoča se povezava in kontrola preko Windows uporabniškega imena. Druga možnost je določitev SQL uporabniškega imena z ustreznim geslom. Pri določitvi imena SQL strežnika in instance je potrebno določiti IP naslov in ime instance.
 
IP številko se prebere preko cmd IPCONFIG (IPv4 Adress).
 
BI_LITE_povezava1.jpg
BI_LITE_povezava_sql_user.jpg

Določitev SQL uporabniškega imena. Gesla ne označimo, da si ga Excel datoteka zapomni.
 
Uspešnost povezave se lahko preveri tudi preko prijave na SQL Studio Management.

Poročila

 
Predpripravljena poročila poročila pokrivajo področja:
  1. saldakonti - obveznosti do dobaviteljev in terjatve do kupcev;
  2. glavna knjiga - poročila po kontih;
  3. fakturiranje - realizacija prometa;
  4. materialno blagovno knjigovodstvo - zaloge.   

 
 
Predpripravljena poročila poročila pokrivajo področja:
 
saldakonti - obveznosti do dobaviteljev in terjatve do kupcev
glavna knjiga - poročila po kontih
fakturiranje - realizacija prometa
 
 
BI excel poročila za proizvodnjo