Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ZAJ_samoobdavčitev

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Zajem prejetih računov- vnos računa s knjižbami za samoobdavčitev 

Prednastavitve sistema

 
Vnesemo davčne oznake za vse vrste prometa glede na razlikovanje davčnih dogodkov, ki se nam pojavljajo pri evidentiranju prejetih računov.
 
Vnesemo partnerje, dobavitelje z označitvijo DDV zavezanosti - v polju Indikator za DDV:
E Zavezanec v EU
T Tujec
 
 
 

Vnos primera samoobdavčitve

 
 
Glava prejetega računa:
-  (poslovni datum - opravljena storitev v enem mesecu in prejem računa - davčni datum v drugem mesecu)
 
Vnos pozicij prejetega računa od tujega dobavitelja in vnos pozicij za samoobdavčitev:
1. pozicija - protivknjižba glave prejetega računa. Znesek v EUR, brez davčne oznake, davka, davčne osnove ...
 
2. pozicija - obveznost iz naslova samoobdavčitve. Pozicija se knjiži v dobro (B/D je D), brez davčne oznake, znesek pozicije je potrebno izračunati in vpisati eursko protivrednost. Denarna enota je EUR. Davčni datum je 1. mesec - v našem primeru september.
 
3. pozicija - protivknjižba obveznosti za samoobdavčitev. Davčna oznaka za neodbitni davek samoobdavčitve. Protikonto davka je potrebno vpisati. Znesek pozicije je v EUR in tudi deviza je v EUR. Davčni datum je 1. mesec - september.
 
4. pozicija - davčni datum, ko smo si pridobili pravico do odbitka davka. S to pozicijo storniramo 3. pozicijo. Razlika je v davčnem datumu. Davčni datum - 2. mesec - v našem primeru oktober.
 
5. pozicija - pravica do odbitka DDV iz naslova samoobdavčitve. Davčna oznaka je s klasifikatorjem za odbitni davek. Protikonto se prepiše iz davčne oznake za odbitni davek. Vnos zneska pozicije, davčne osnove, davka je v EUR. Tudi deviza je v EUR. Davčni datum - 2. mesec - v našem primeru oktober.
 
 
 ZAJ samoobdavčitev.jpg
 

Slika 1: Prikaz vnešenih pozicij prejetega računa s samoobdavčitvijo v programskem paketu Zajem prejetih računov

 
Pri samoobdavčitvi je potrebno paziti, da se uporabi denarna enota EUR na pozicijah za samoobdavčitev. EUR-ske zneske je potrebno vpisati (ni avtomatičnega izračuna). Znesek pozicije je znesek davka samoobdavčitve.
 
Potrebno je biti pozoren, da je račun zneskovno saldiran glede na račun in glede na samoobdavčitev (denarno enoto).
  
V primeru, da nastane obveznost in pravica do odbitka v istem mesecu, ni potreben vnos 4. in 5. pozicije.
 
 76.a člen SLO :
VSOS + VSRS (22%)
VNOS + VNRS (9,5%)

Samoobdavčitev EU:
VSRE + VSOE (22%)
VNRE + VNOE (9,5%)

Samoobdavčitev tujina:
VSRT +VSOT (22%)
VNRT +VNOT (9,5%)