Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

ZAJ_račun_kooperantov

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Zajem prejetih računov - vnos računa kooperanta

 

S to opcijo nam program omogoča razdelitev stroškov kooperantov glede na ustrezne delovne naloge v proizvodnji in jih tako obremeniti. To naredimo z izdelavo dokumenta (izdajnice) v programu MBK s pomočjo programa Zajem. 

 

Potek procesa priprave delovnih nalogov, obdelave računa dobavitelja in avtomatična izdelava dokumenta, ki obremeni delovni nalog za stroške kooperacije

 

Program Proizvodnja – delovni nalog:

 

V tehnološka delovna mesta vpišemo šifro partnerja-kooperanta iz šifranta partnerjev v polje TDM (tehnološko delovno mesto) in Naziv TDM – naziv kooperanta, da bo iskanje lažje. Ni pomoči na šifrant partnerjev. Šifro partnerja uporabnik preveri pred vnosom.

 

ZAJ kooperacija.jpg 

Slika 1: Šifrant tehnološka delovna mesta v programskem paketu Proizvodnja

 ZAJ kooperacija2.jpg
Slika 2: Vnos v šifrant Tehnološka delovna mesta v programskem paketu Proizvodnja
 
Med delovnimi operacijami uporabnik vpiše šifro delovne operacije, ki pomeni obdelava pri kooperantu in na operaciji izbere tehnološko delovno mesto – TDM – kooperanta/šifra partnerja.
 
Na delovnem nalogu, kjer je potrebno delo kooperanta, uporabnik vpiše svoj Tehnološki postopek za delovni nalog, ki se določi šifra operacije – kooperacija in tehnološko delovno mesto – šifra kooperanta. Status naloga 3, 4.
 
Šifrant Artiklov – svoj artikel za Storitev-kooperacijo (Tip artikla mora biti 4-storitev).
Lokacije: Zapolniti - Lokacija, Lokacija PZ, Poljubna lokacija    (Prejemna lokacija=lokacija iz DN) (Izdajna lokacija=lokacija kooperacije).
 
 

 

Povezava Zajem – kreiranje Izdajnic za stroške kooperacije:

 
Vnos prejetega računa za kooperacijo v programu Zajem – meni Prejeti računi (neknjiženi računi).
 
Pri vnosu obveznosti do partnerja (glava prejetega računa) ni posebnosti.
 
Vnos pozicije za razdelitev stroškov kooperacije -  vnesemo konto stroška kooperacije, skupni znesek stroška kooperacije in na polju Artikel – iz šifranta artiklov izbor artikla (ponudijo se artikli tipa storitev). Po shranitvi pozicije se avtomatično odpre okno za delitev stroškov kooperacije.
 
V primeru, da ne vnesemo artikla stroška kooperacije, je omogočen klic istega modula za delitev stroškov kooperacije, preko dodatnega menija na desni klik.
 
ZAJ kooperacija4.jpg 

Slika 3: Desni meni na pozicijah prejetih računov 'Porazdelitev stroškov kooperacije', programskega paketa Zajem prejetih računov

Pokažejo se pozicije delovnih nalogov glede na omejitvene pogoje modula:
 
1. status delovnega naloga - možnost izbora:
  •   4,
  •   4 in 5,
  •   5;
2. omejitev glede na šifro partnerja kooperanta:
  • planirana kooperacija partnerja računa (na glavi prejetega računa je isti partner kot na TDM delovnega naloga),
  • planirana kooperacija brez omejitve na partnerja (splošni partner na TDM delovnega naloga, ki je vpisan v nastavitvi VSI: XSIFRK),
  • neplanirana kooperacija (na delovnem nalogu ni izbranega TDM kooperacije).
3. Izbrana opcija Stroškovna mesta iz delovnega naloga osveži pregled in prikaže stroškovna mesta iz delovnih nalogov. V primeru, da opcija ni izbrana se upošteva stroškovno mesto iz pozicije prejetega računa.Izbrana opcija Stroškovna mesta iz delovnega naloga osveži pregled in prikaže stroškovna mesta iz delovnih nalogov. V primeru, da opcija ni izbrana se upošteva stroškovno mesto iz pozicije prejetega računa.
 

ZAJ_kooperacija2.jpg
Slika 4: Izbor Delovnih nalogov in porazdelitev stroškov na delovne naloge

 
 

KORAKI DELITVE

 
1. Izbor pozicije delovnega naloga:
  • delovne naloge izberemo preko okna 'Potrditev';
  • vpišemo artikle storitve kooperacije;
  • lahko vpišemo pripadajoči znesek in popravimo količino iz 1 na ustrezno količino.
 
2. Izračun:
 
Če nismo vnesli pripadajočih zneskov stroška za delovni nalog - klik na gumb 'Izračun'. Program preračuna zneske pozicije prejetega računa na izbrane pozicije delovnih nalogov - preračun je procentualen.
 
Gumb Osveži - ponastavi podatke kot so bili pred izborom.
 
3. Potrdi:
 
Program izdela izdajnico. Izbrana opcija 'Knjiži izdajnice' bo izdajnico knjižila v okviru programa Materialno blagovno knjigovodstvo. V primeru, da opcija ni izbrana je potreben vstop v program Materialno blagovno knjigovodstvo - Izdajnice - izvesti postopek knjiženja.
 
 
 MBK_ZAJ_kooperacija.jpg

Slika 5: Izdajnica MBK
 
 

POPRAVEK NAPAK, STORNO IZDAJNICE...

 
Program na oknu za povezavo in izdelavo izdajnic vsebuje kontrolo na gumbu Potrdi in sicer:
- Če za pozicijo prejetega računa obstaja izdajnica s statusom različno od brisano, potem ni možen več vpis ali izdelava nove povezave za izdajnico.
- Če je prejeti račun narejen kot storno prejetega računa.
 
Pozicije prejetega računa katera je izdelala izdajnico ni dovoljeno brisati.
 
Postopek v primeru napake je odvisen od tega ali lahko prejeti račun vrnemo na status neknjiženo oziroma ali je izdajnica že knjižena ali ne.
 
Če je prejeti račun še na statusu neknjiženo oziroma ga lahko vrnemo na status neknjiženo:
- kreiramo pozicijo prejetega računa z negativnim zneskom in povežemo na na delovne naloge dokument z negativnimi zneski in v MBK se bo kreirala izdajnica z negativno vrednostjo.
 
Če je prejeti računa ali izdajnica že knjižena:
V Zajemu prejetih računov izvedemo storno računa. Ob izdelavi storno računa program javi katera izdajnica je bila narejena. Na poziciji storno računa ni omogčena povezava do delovnih/storitvenih nalogov in izdelava storno izdajnice.
Storno izdajnice moramo narediti v programu Materialno blagovno knjigovodstvo (meni dokumenti / Izdajnice - status knjiženo - dodatni meni - Storno).