Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

VSI_Potencialni partnerji

Skupni šifrant: Potencialni poslovni partnerji

 

Potencialne poslovne partnerje delimo na več tipov, ki jih določimo v šifrantu Tipi potencialov. Tip potenciala lahko izberemo na vnosnem oknu, ko izberemo pregled Potencialni partnerji. Privzeto se ponudijo Vsi potencialni partnerji.

Zapisujemo jih v isto tabelo kot ostale aktivne poslovne partnerje, vendar jih lahko pregledujemo ločeno od njih (slika 1).

CRM_Potencialni.JPG

Slika 1 - vnosno okno za vstop v šifrant potencialnih poslovnih partnerjev

Za potencialne poslovne partnerje se zahtevajo drugačni in predvsem manj podatkov. Poleg šifre partnerja je obvezen samo naziv in tip potenciala. Status P - potencialni partner se zapiše samodejno. Značilni podatki za potencialnega partnerja so še oznaka za ABC analizo in predviden čas do sodelovanja, ki ga zapišemo v obliki LL/MM/DD.

Poleg omenjenih podatkov, se pri vnosu potencialnega partnerja lahko vnese še vse osnovne podatke (določene v sistemski nastavitvi VSI\XPARTH0).

CRM_POTENCIAL1.JPG

Aktiviranje potencialnega partnerja

Aktiviranje je omogočeno preko desnega menija. Ponudijo se vsa polja za vnos, ki so predvidena za aktivnega partnerja in so predvidena za vnos konkretnega uporabnika. Po spremembi in shranitvi podatkov se izvede kontrola nad vnesenimi podatki. Zahtevajo se vsi podatki, ki so predvideni za aktivnega poslovnega partnerja.

Za aktiviranje partnerja se od uporabnika zahteva pravica VSI.PARTNER in CRM.TIPI_POTENC. V kolikor teh pravic uporabnik nima, se ponudi seznam sodelavcev, ki te pravice imajo in so navedeni v skupnem šifrantu Delavci ter imajo v polju Uporabnik naveden 'logname' in določen elektronski naslov. Neposredno iz tega pregleda uporabnik lahko pošlje elektronsko sporočilo s prošnjo po aktivaciji določenega potencialnega poslovnega partnerja.

 

Skupni šifranti

 

Zahtevane pravice

CRM.TIPI_POTENC  .... pregled, vnos, popravki potencialnih partnerjev in sicer samo osnovnih podatkov (naziv, tip potenciala, ABC in čas do sodelovanja)

VSI.PARTGR% .... za morebitni pregled in vnos ostalih podatkov se zahtevajo pravice do posameznih sklopov podatkov

VSI.PARTNER .... za uporabnike, ki smejo potencialnega poslovnega partnerja tudi aktivirati

 

Vodenje potencialni partnerjev zahteva polje AKTIVEN med osnovnimi podatki (sistemska nastavitev VSI\XPARTP0).

 

 

 

 

Da potencialnih poslovnih partnerjev ne bomo videli tudi med ostalimi partnerji, mora biti oznaka P navedena v sistemski nastavitvi VSI\XNEAKTIVEN.

 

 

 

 

Polja POTENCIAL, ABC in CAS_DO_SOD dodamo v sistemske nastavitve polj za partnerje samo, če želimo polja voditi tudi pri aktivnih partnerjih. Sicer bodo polja vidna samo pri potencialnih partnerjih.