Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_Delavci

MIT navodila za uporabo programa MIT

Skupni šifrant: Delavci

 

 
V primeru uporabe Kadrovske evidence, so vsa polja, ki se v kadrovski evidenci vodijo in so predvidena za prenos, zadimljena. Opcijo je možno izklopiti preko sistemske nastavitve VSI\XDELDVNOS.

 

V skupnem šifrantu Delavci se nahajajo podatki delavcev, ki naj bi jih za svoje potrebe uporabljali vsi paketi raznen plače, kadrovska evidenca, evidneca prisotnosti in honorarji.

Podatki delavcev so razdeljeni na osnovne in osebne podatke. Dostop uporabnikov  do podatkov delavcev je omejen glede na podeljene jim pravice.

pravica do osnovnih podatkov : VSI.DELAVCI  

pravica do osebnih podatkov: VSI.DELAVCI_OSEBNI

delavci.PNG

Vstopna maska za skupni  splošni šifrant delavcev v meniju Datoteke/Delavci :

 Osnovne in osebne podatke  po dogovoru z naročnikom nastavi MIT. 

Običajni osnovni podatki:

SIF_DEL                     - šifra delavca

IME IN PRIIMEK          - ime in priimek

STRM                        - stroškovno mesto  

DEL_MESTO               - delovno mesto

DEL_CAS                   - delovni čas (ure)

STATUS                     - zaposleni, zunanji sodelavec, študent, najeti delavec

AKTIVEN                   - aktiven/neaktiven (status 0/9) 

LOGIN                       - ime s katerim se uporabnik prijavlja v sistem

TELEFON                   -osebni telefon

TELEFONS                 - službeni telefon

E_NASLOV                 -elektronski naslov delavca 

PODPIS                     - podpisnik

NAMESTNIK               - namestnik podpisnika (če je polje namestnik vpisan, se prikaže šifra delavca za izbor podpisnika v Zajemu prejetih računov)

 

Običajni osebni podatki:

NASLOV                     - naslov stalnega prebivališča delavca

KRAJ                         - kraj stalnega  prebivališča delavca

POSTA                       - pošta št.  stalnega bivališča

ZAC_ NASLOV            - začasni naslov prebivališča delavca

ZAC_POSTA               - poštna št. zač.

DAV_ST                    - davčna številka delavca (obvezen podatek za blagajnika v maloprodaji)

GSM                         - GSM telefonska številka

 

Vsa ostala  možna polja- našteta po abecednem vrstnem redu so še: 

 

BAR_KODA                - koda kartice za npr. vstop v stavbo

CENUDEL                 -  cena ure dela za spremljanje projektov

DAT_VNOS               - čas zadnje spremembe vnosa

DATOTEKA               - ime datoteke podpisa delavca. Služi za prikaz izpisnih prodajnih dokumentov. Kje na disku se ta datoteka nahaja je določeno v sistemski VSI_XPOTODLAG

ENOTA                     - organizacijska enota

FAX                          - številka faxa

IND_KOMERC           - ali je delavec komercialist

IND_RO                   - ali ima delavec status za ''ravnanje z odpadki''

INICIALKE                - inicialke imena in priimka

IZSTOP                    - datum izstopa iz firme

KLAS                        - klasifikator delavca

LOGNAME                 - ime uporabnika, ki je naredil zadnjo spremembo 

OPOMBE                   - opombe

OSNOVA                   - osnova

OZNAKA                   - oznaka za poljubno klasifikacijo

PRIIMEK1                 - priimek1

SIF_OPER                 - šifra operative

SIFKOLED                 - šifra delovnega koledarja

SPOL                        - spol

VSTOP                      - datum zadnjega vstopa v firmo

 
 Polja po dogovoru z naročnikom nastavi MIT.
Podatki o delavcih se lahko prenesejo iz kadrovske evidence.

 

 

 
      
 
             
      
               
           
             
   
       
            
      
       
       
      
           
      
     
      
   
 

 

 

Preberite še:

Skupni šifranti

Delavci - kadrovska evidenca

Prenos podatkov iz kadrovske evidence

 

  

 

V primeru uporabe Kadrovske evidence, so vsa polja, ki se v kadrovski evidenci vodijo in so predvidena za prenos, zadimljena. Opcijo je možno izklopiti preko sistemske nastavitve VSI\XDELDVNOS.