Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VP_KARTICA PO PROJEKTIH

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Spremljanje projektov: Kartica po projektih

Kartico prometa po projektih glede na izbrane omejitve pregledamo in izpišemo v meniju Poročila / Projekti - Kartica.

Odločitveni pogoji na vstopnem oknu

Izberemo Enoto in projekt za katera se ponudi pomoč na ustrezne šifrante. * je dovoljena in pomeni izbor vseh zapisov. Tudi ? je dovoljen znak.
V primeru, da imamo vzpostavljen sistem pravic za posamezne šifre projektov, se ponudijo samo projekti, do katerih imamo pravico SIFRE.VSI_PROJEKTI​.
V primeru, da imamo vzpostavljen sistem pravic za posamezne šifre stroškovnih mest, se ponudijo samo stroškovna mesta, do katerih imamo pravico SIFRE.VSI_STRM​.​​

Podatki se lahko omejijo glede na klasifikator projekta.
 
Vključena opcija Nadrejeni projekti povzroči, da se omejitev na projekte nanaša na polje Nadrejeni projekt iz šifranta projektov.
 
Nabor stroškovnih mest določimo v polju Str. mesta, nabor kontov v polju Konti, nabor simbolov pa v polju Simboli. * in ? sta dovoljena. Naštete šifre ločimo z vejico. Vpišemo lahko tudi skupine (npr. 02, - pomeni vse šifre, ki se začnejo z 02).
 
Obdobje omejimo s poljema Od dne..do. Upoštevajo se tudi zapisi z datumom veljave, ki je enak zapisanemu v polju od ali do dne.

Izbor denarne enote, v kateri se prikažejo podatki se določi v polju Preračun v drugo denarno enoto. Če denarna enota ni obkljukana (EUR je zadimljen), se podatki prikažejo v originalni denarni enoti. Za preračun v drugo denarno enoto je potrebno izbrati želeno denarno enoto iz šifranta Tuje denarne enote in izbrati datum (in s tem tečaj), po katerem naj se preračunajo podatki.

Omogočen je izbor knjižb glede na status. V polju Temeljnice lahko izbiramo med možnostmi:
- knjižene;
- vnesene + knjižene;
- začasne + knjižene;
- VSE (neknjižene + začasne + knjižene).
 
Vključena opcija Izločiti zaklj. knjižbe povzroči, da se iz poročila, ki ga pregledujemo čez več let, izločijo knjižbe nastale ob zaključku leta v Spremljanje projektov. Opcija je redko uporabna, saj se knjižbe v modulu Spremljanje projektov večinoma ne zaključujejo.
VP kartica projekti.PNG 

Slika 1 -  Vstopno okno z možnostmi omejitve podatkov za poročilo Kartica projekta

Poročilo in desni meni

Po potrditvi omejitvenih pogojev program prikaže knjižbe na predogled oziroma javi, če za izbrane pogoje ni knjižb. Knjižbe iz pregleda lahko izpišemo, izvozimo v datoteko... Pri izpisu se lahko odločamo med izpisom celotne kartice po stroškovnih mestih ali izpisom kartice po stroškovnih mestom s prometom v izbranem obdobju (obdobju, ki smo ga določili ob vstopu v poročilo).

VP kartica projekta pregled.PNG 

Slika 2 - Desni meni in pregled knjižb v programskem meniju Kartica projekta 

Možnosti desnega menija Pregled projekta ali klik na ikono pomeni bližnjico do programskega okna Pregled projekta. Program prikaže podatke projekta na katerem stoji kazalnik programa.