Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SAK_Poročila_Statistika_SKV

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Saldakonti: SKV obrazec oz. Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti

 

Za pripravo podatkov moramo obvezno določiti šifrant Razlaga klasifikatorja, ki za Partnerje zajema:

1. Nastavitev STRUKTURE klasifikatorje kupcev\dobaviteljev

2. Nastavitev VSEBINE klasifikatorja kupcev\dobaviteljev

Sama vsebina obrazca in način oddajanja je opisana na spletni strani: http://www.bsi.si/porocanje.asp?MapaId=403

SAK138.JPG 

Slika 1 - Meni in opcija za pripravo obrazca SKV

V meniju Ostalo - Avtomatski test lahko z opcijo Podatki partnerjev izvedemo test šifranta Partnerji. Test javi seznam partnerjev, ki nimajo vpisanih podatkov za SKV obrazec ( klasifikator), imajo pa šifro države različno od 705.

Določitveni pogoji so naslednji:

- Klasifikator - kupci/dobav.: v prvo prazno okno vpišemo, na katerem mestu polja Klasifikator2 se začne oznaka A.x., v drugo okno pa na katerem mestu se začne oznaka B.x. Če smo imeli polje Klasifikator2 do sedaj prazno, vpišemo v prvo polje 1, v drugo pa 4.

- Poročevalec: naziv poročevalca, naziv podjetja

- Matična številka: matična številka podjetja

- Davčna številka: davčna številka podjetja

- Odgovorna oseba: ime in priimek odgovorne osebe za poročilo

- Tel.štev.odg.osebe: telefonska številka odgovorne osebe za poročilo

- Sestavljavec poročila: ime in priimek sestavljavca poročila

- Tel.štev.sestavljavca: telefonska številka sestavljavca poročila

- E - naslov sestavljavca: elektronski naslov sestavljavca poročila

- Kraj in datum: kraj in datum sestavljanja poročila

 
SAK139.JPG 

Slika 2 - Izborni pogoji za pripravo poročila

Pri vpisu kontov terjatev in obveznosti lahko vpišemo tudi skupine kontov (npr. 121,), na koncu pa obvezno naredimo vejico!

Med simbole, ki se ne upoštevajo v obrazcu SKV spadajo npr. TR, na koncu pa tudi naredimo vejico.

Program prikaže pripravljene knjižbe obdobja najprej na predogled:

SAK_SKVobrazec1.jpg

Slika 3 - Pregled knjižb in opcije desnega menija
 
 

Datoteko iz pripravljenih podatkov lahko pripravimo z desnim menijem in opcijo Izvoz za BS ali samo z dvoklikom na predogled prikazanih podatkov. Datoteko lahko preimenujemo in shranimo na Raziskovalca.

Izpis seznama:

SAK141.JPG 

Slika 4 - Izpis pripravljenih podatkov

 SKV_PREGLED_PO_PROMETU1.JPG

nazaj na navodila za SaldakonteSAK STATISTIČNA POROČILA.pdfSAK STATISTIČNA POROČILA.pdf

 

OBRAZEC_SKV.pdfOBRAZEC_SKV.pdf


Obvestilo poročevalcem podatkov KRD, BST, SN, SKV in DVP: Obvestilo_porocevalcem_20170419.pdfObvestilo_porocevalcem_20170419.pdf​