Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PZ_NORM_Tehnološka delovna mesta

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Tehnološka delovna mesta

To so delovna mesta, opisana z osnovnimi karakteristikami delovnih mest (lahko so opremljena s stroji ali brez). V skladu s tem vnesemo podatke. Ker s svojimi karakteristikami vstopajo tudi v kalkulacijo, se tu vnašajo še urne postavke (cenik), ki so odvisne od strukture oz dogovorjenih elementov kalkulacije, ki so povezani s tehnološkim delovnim mestom.

 

tdm meni.jpg 
 

Slika 1 - meni TDM

  

 Cenik ključev porabe TDM

Posamezni ključi urnih postavk TDM so vpisani v 4. grupi polj tabele TDM. Vrste ključev in nazivi se določijo po potrebi izračunov. Enote mere ključev so lahko različne, ker so vezane na čas dela pa morajo biti vedno vezane na enoto 1 ure. Vsak ključ porabe TDM mora imeti v tabeli Artikli vpisan artikel tip 4-storitev, ki je nosilec različnih cen.

Primeri ključev:

 • amortizacija v €/h, (primer artikel PRK001 Amortizacija, ki ima v cenah artikla vpisan faktor 1)
 • poraba elektrike v kW/h, (primer artikel PRK002 Elektrika, ki ima v cenah artikla vpisano redno ceno v €)
 • poraba plina v m3/h, (primer artikel PRK003 Plin, ki ima v cenah artikla vpisano redno ceno v €)

Primer izračuna vrednosti ključev

Izbor vrste cene v predkalkulaciji izbere tudi ustrezne cene iz artiklov za ključe porabe TDM.

 

Formula v programu: čas dela * ključ porabe * artikel cena

 

 • čas dela 8 ur
 • amortizacija 5€/h, artikel cena faktor 1
  • 8 * 5 * 1 = 40€

 

 • poraba elektrike 10kW/h, artikel cena 0,20€/h
  • 8 * 10 * 0,20 = 16€

 

 • poraba plina 5m3/h, artikel plin cena 0,5€/h
  • 8 * 5 * 0,5 = 20€

 

izbor_tdm.png 

Slika 2 - Izbor cenika TDM

 

  

Teh_mesta_cenik.png 

Slika 3 - pregled cenika ključev porabe TDM

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Povezavo med ključi porabe in ustreznimi artikli izvede lahko samo v dogovoru s podporo MIT.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S spremembo faktorja ali cene artiklom, ki predstavljajo kjluče porabe TDM, se izvede simulacija izračuna PRK pri spremembi cene energentov ali stopnje amortizacije.