Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PZ_TP Vnos

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Vnos tehnoloških postopkov

Vnosna polja za tehnološke postopke

Vnos izvajamo v pregledu Tehnloških postopkov

TP vnos.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Pol)Izdelek: vpišemo številko artikla, ki nastopa v vlogi izdelka ali polizdelka, za katerega kreiramo tehnološki postopek
Varianta: vpišemo oznako variante tehnološkega postopka
S: Status TP pomeni, ali je TP v razvoju, uporabi ..(1 - v razvoju, 2 - v poskusni proizvodnji, 3 - v redni proizvodnji, 4 - se ukinja)
OP: zaporedna št. operacije. Operacije pravilno označujemo na naslednji način 001,010, 100. Nikakor ne smete vnesti 1 brez vodilnih ničel, saj boste na ta način izgubili pravilni vrstni red operacij 
Sif OP: Šifra operacije. Odpre se pomoč za vnos na šifrant operacij
Naziv 1: kratek naziv operacije
Naziv 2: drugi del kratkega naziva operacije
TDM: tehnološko delovno mesto, ki smo ga srečali že pri datotekah. To je lokacija, na kateri se izdeluje izdelek
Str.mesto: stroškovno mesto izdelave
Kol.izdelka: količina, za katero so določeni normativni časi izdelovanja
Št.delavcev: število delavcev, ki so potrebni, da se operacija izvrši v predvidenem času
Čas pripr.: čas priprave v fiksni časovni enoti (ure), ki je vezana na optimalno serijo
Čas delavca: čas delavca, ki je potreben za izdelavo normativne količine (izračuna se avtomatsko po enačbi Čas_stroja * Št_delavcev, če je trenutna vrednost 0 ali če trenutno vrednost zbrišete)
Čas stroja: čas stroja, ki je potreben za izdelavo normativne količine
Delovni pogoji: delovni pogoji na tem TDM
Del.mesto: določa (kol. pog. oz. programski paket za OD)
TP: tip planiranja, ki določa, ali se delovna operacija planira ali ne
VN: vrsta norme opredeljuje ali gre za skupinsko ali za individualno normo
Zamik: časovni zamik delovne operacije do naslednje delovne operacije, ki je opredeljen s količino izdelkov. Pove nam, koliko izdelkov je potrebno na tej operaciji narediti, da lahko transportiramo izdelano količino na naslednjo delovno operacijo. Posebej je ta podatek pomemben pri planiranju proizvodnih kapacitet, saj je izračun potrebnega časa od pričetka prve delovne operacije, do konca zadnje delovne operacije odvisen v veliki meri.
Št. spremembe: številka zadnje spremembe normativ je neobvezni podatek, ki olajša zasledovanje sprememb v dokumentaciji
Vez. post.: ident. koda veznega postopka, ki je odvisen tudi od vrste delovnega postopka
Opis 1: daljši opis in navodila za delo

Vnosnih polj za opis je lahko maksimalno osem. Dodajajo in odvzemajo se glede na potrebe naročnika.

 

Vnosna polja za okno ORODJA

 

(Pol)Izdelek izdelek
OP: zaporedna št. operacije
Va.: varianta
OP: Operacija, zaporedna številka operacije, kamor sodi to orodje
Šifra orodja: edina vnosna pozicija vezana je na šifrant orodij

**** Terminiranje - priprava operacij za terminiranje s programom MS Project*****

Za potrebe terminiranja operacij v MS Projectu je možno vsaki operaciji nastaviti:

- Vrsta operacije
- 'Z ' - časovni / količinski zamik se upošteva glede na konec trenutne operacije.
- 'V' - začetek vzporednosti. Trenutna operacija dobi vse povezave do predhodne operacije.
- ZV - kombinacija obeh vrst operacij
- X - časovni / količinski zamik se upošteva glede na začetek trenutne operacije.

Standardna operacija je:

- vrsta operacije​ : Z
- časovni zamik : 0
- čas sledeče operacije : 1
- Količinski zamik : 0
- Količina sledeče operacije : 0

Dodatna vnosna polja :

- časovni zamik (CASZAMIK )
- čas sledeče operacije (REL_Q) - Definiranje naslednje operacije za povezavo s količinskim zamikom (QZAMIK). Naslednja je (REL_Q-ta) po vrsti (po teh. post. in kosovnici).
- Količinski zamik (QZAMIK)
- Količina sledeče operacije (REL_CAS) - Definiranje naslednje operacije za povezavo s časovnim zamikom CASZAMIK. Naslednja je REL_CAS-ta po vrsti (po teh. post. in kosovnici).

Tip operacije

- F - Fiksna (izvaja se samo enkrat)
- S - Standardna (izvaja se tolikokrat, kot je količina, čas se pomnoži s količino)
- O - Optimalna (izvaja se enkrat na optimalno količino, primer: opt. kol je 10, kol. za izdelavo je 25, kar pomeni, da se izvede 3-krat)

Na voljo so sledeči tipi (prva črka se navezuje na pripravljalni čas, druga pa na čas stroja):

- FS - Fiksna/Standardna
- FF - Fiksna/Fiksna
- FO - Fiksna/Optimalna
- OS - Optimalna/Standardna
- OF - Optimalna/Fiksna
- OO - Optimalna/Optimalna