Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OD_Prenos podatkov iz PS

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plače: Prenos podatkov iz potnih stroškov

Potne stroške lahko prenesemo iz paketa Potni stroški. Prenesejo se lahko samo knjiženi potni stroški, ki časovno ustrezajo obdobju obračuna izplačila. Pri prenosu se izvede kontrola in že prenesenih ter arhiviranih izplačil s potnimi stroški ne dovoli prenesti.

Potni stroški najetih delavcev pride v poštev pri opciji Enotne kadrovske evidence.

Na vnosnem oknu vpišemo obdobje in določimo nevtralni projekt, če vodimo po projektih.

Pogovorno okno se prilagaja glede na mesečne nastavitve vrste izplačila. V primeru plač, je spodnja tabela prazna. V primeru druge vrste izplačila, pa se ponudi 'prevajalna' tabela. Potrebno je namreč izbrati ključe, ki ustrezajo drugi vrsti izplačila (slika 2).

 

pot1.PNGpot2.PNG

Slika 1 - vnosno okno                                                        Slika 2 - vnosno okno s prevajalno tabelo