Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PS_Potni_nalogi

MIT navodila za uporabo programa Orkester

​​Potni stroški: Vnos in pregled potnih nalogov

 

V meniju Dokumenti \ Potni nalogi izvajamo vnos novih potnih nalogov in pripadajočih službenih poti s stroški ter pregledujemo že vnesene podatke.  

PS01.JPG
Slika 1 - Meni in izbor vnosa/pregleda potnih nalogov

Po vstopu v meni Potni nalogi imamo možnost izbora potnih nalogov glede na:
- stroškovno mesto
- posamezno šifro delavca ali vse (*),
- datum od (lahko prazno),
- datum do,
- status.
 
Pravice in možnosti omejitve za katere delavce lahko naloge pregledamo oziroma vnašamo:
1. Pravica PS.VNOS - če nimamo izbranega atributa A pomeni, da lahko vidimo in vnašamo le svoje naloge. V šifrantu delavcev mora biti vpisano uporabniško ime.
                             - če imamo izbran atribut A pomeni, da lahko vidimo in vnašamo naloge za vse zaposlene.
 
2. Pravica SIFRE.VSI_STRM - (PS.VNOS ima atribut A vključen) - dodatna omejitev delavcev glede na stroškovno mesto zaposlenih iz šifranta delavcev. Poleg pravice določimo preko dodatnega menija do katerih stroškovnih mest imamo pravico. Ta pravica se upošteva tudi pri vnosu komercialnih dokumentov.
 
3. Pravica SIFRE.VSI_DELAVCI - (PS.VNOS ima atribut A vključen) - dodatna omejitev delavcev glede na šifro delavcev zaposlenih iz šifranta delavcev. Poleg pravice v programu Admin določimo preko dodatnega menija še do katerih zaposlenih imamo pravico. Ta pravica se upošteva še v programu CRM.
Če uporabnik nima dodeljene te pravice pomeni pravico do vseh šifer delavcev.

4. Pravica ADMIN, ADMINSQL - imamo pravico pregleda in vnosa nalogov za vse zaposlene. 
 

Statusi nalogov:
 
- neknjiženi (v tabeli nalogov je to status 1)
- izpisani s potrditvijo (v tabeli je to status 4)
- knjiženi (v tabeli nalogov je to status 5)
- brisan (v tabeli nalogov je to status B)
- arhivirani - potni nalogi brez realizacije (v tabeli nalogov je to status T)
 
 
Po potrditvi izbornih pogojev program prikaže naloge na pregledu.
 
Pregled potnih nalogov (samo svoje oz. ali vidimo tudi potne naloge drugih zaposlenih) je odvisen od nastavljenih pravic za delo v paketu.
 
Pregled podatkov je razdeljen na tri dele:
- Potni nalog - izvajamo  vnos potnih nalogov
- Realizacija - izvajamo vnos relacij
 
 
Najpogostejši vrstni red postopkov je naslednji:

1. Vnos potnega naloga (izpolnitev polj na vnosu, vnos izvajamo preko ikone za dodajanje), ob shranitvi vseh podatkov program avtomatsko dodeli potnemu nalogu zaporedno številko v sistemu in interno številko​ naloga.
2. Izpis potnega naloga in potrditev/odobritev naloga s podpisom ali potrditev z opcijo za Podpisovanje
3. Vnos relacij: pozicij je toliko, kolikor je različnih relacij oziroma datuma veljavnosti.
Z izdajo 906-000 je omogočen uvoz pozicij obračuna potnih stroškov iz storitvenih nalogov. Uvoz pomeni le nadomestilo vnosa.
 
4. Vnos stroškov za posamezno relacijo
6. Izpis s potrditvijo
7. Knjiženje potnega naloga
 
 
PS02.JPG
Slika 2 - Pregled podatkov, potnih nalogov z relacijami in stroški

Dodatni meni pregleda potnih nalogov ima naslednje opcije:
 
PS03.JPG

Slika 3 - Opcije dodatnega menija