Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_plačila_posebnosti

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Plačilni promet: Posebnosti pri izmenjavi datotek z bančnimi programi

 
Izmenjava datotek med programom Orkester in bančnimi programi poteka nemoteno s tistimi bankami, ki imajo Halcom program za spletno bančništvo. Program Hal E-bank (Halcom) je bil prvi, ki je izdal tehnična navodila za pripravo podatkov v standardu ISO SEPA 20022. Glede na to, da je v ta sklop zajeto večino slovenskih bank, smo se odločili, da bomo strukture za izmenjavo prilagodili samo standardu ISO SEPA 20022.
Med slovenskimi bankami pa so tudi izjeme, ki imajo svoje programe za spletno bančništvo. Za te banke je značilno, da so izmenjavo postavili po standardu ZbsXml 2.2. Ta standard je veljal samo za prehodnega v času od 2010 do uvedbe SEPA plačilnega sistema. Zapisi v strukturi (tag-i) so bili slovenski, oblika zapisov pa je bila samo približna, po predvidevanjih, kako bodo dejansko postavljeni za splošen standard, ki bo veljal za celotno SEPA območje.
Po vzpostvitvi uradno priznanega standarda ISO SEPA 20022 za SEPA območje so nekatere banke kot obvezno strukturo še vedno uporabljale obliko datotek po standardu ZbsXml 2.2. Več o tem standardu si lahko ogledamo na spletni strani: http://www.zbs-giz.si/zdruzenje-bank.asp?StructureId=885.

Podjetja, ki so imela odprte račune na takšnih bankah, so morale plačilne naloge za nakazila plač pripravljati še vedno v tkdis.txt obliki. Uporaba opcije za pripravo nalogov množičnih plačil niso mogli uporabljatini bila mogoča, ker bančni programi niso imeli podprtega standarda ISO SEPA 20022.
 
!!!!!!!!Še vedno pa imajo vse banke vzpostavljeno možnost uvoza in izvoza txt datotek v strukturi TKDIS!!!!!!!
 

 

v Novi KBM imajo podprte:

- standardne naloge z Podatkovnim standardom ZBSxml 2.2
- množična SEPA plačila v Podatkovnem standardu ZBSxml 2.2 ali v ISO 20022 (pain 001.001.03)

Množična plačila je mogoče pripraviti samo s posebnim programom, ki je priložen tem navodilom.
Navodila za namestitev in uporabo so pripravljena na spletni strani: Navodilo za pretvorbo strukture txt v ZBS.xml
 

Gorenjska banka:

Uvoz podatkov v elektronsko banko LinkC je zaenkrat mogoč samo po standardu ZBS XML ver 2.2.
Aktualen je nov programa LINK C. Programa LINK Plus ne bodo več vzdrževali. Dosedanja tarifa, ki je vključevala uporabo obeh elektronskih bank, se od 1.7.2012 spreminja. Uvajata se ločeni tarifi za uporabo e-bank LINKc (2,50 EUR) in LINK+ (5,00 EUR)mesečno.

Abanka:                                                                                                                                                                     

Posebnost, ki smo jo ugotovili v sodelovanju z uporabniki našega programa:
Bančni izpisek: Abanka kreira novo postavko za provizijo. V tej novo kreirani postavki pa ohrani NAŠ podatek, sklic plačnika, ki ga kreiramo v našem programu kot unikatni podatek za potrebe zapiranja odprtih postavk z vezavami.

No, ker se na postavki nahaja sklic plačnika, po tem sklicu program ob uvozu izpiska išče vezavo in seveda jo program najde. Pri tem pa sklic sicer je enak, partner pa ne.
Dodatnih kontrol v programu zaenkrat za takšne primere nimamo. Takšna postavka verjetno med Plačili v teku ne obstaja, zato program ob uvoz izpiska za takšno postavko javi obvestilo, na katerega je potrebno biti pozoren. 
 

Banka Celje:                                                                                                                                                              

Po pregledu xml datoteke bančnega izpiska smo ugotovili, da nimajo definiranega taga
DbtrAcct/Id/IBAN iz katerega je razviden transakcijski račun prometa v debet. Zaradi tega manjkajočega podatka uvoz bančnega izpiska v XML obliki pri nas še vedno ni mogoč.

Volksbank:                                                                                                                                                                

Struktura datoteke bančnega izpiska se zelo razlikuje od standarda. Ima sicer obliko ISO SEPA 20022, vendar so zapisi v datoteki pripravljeni na bistveno drugačen način, kot je to zapisano in predpisano v standardu. Zato uvoz izpiska iz Volksbank v XML obliki še ne deluje ustrezno in je potrebno še vedno uporabiti pripravo txt datoteke.

Preostale banke, ki uporabljajo program Hal E-bank (Halcom):                                                                                            

Bančni izpisek: pri bančni obdelavi prejetih plačilnih nalogov in XML datoteke z obdelanimi postavkami podjetja na dan, prepiše sklic plačnika in prejemnika z drugimi podatki (definira jih banka). Zaradi spremembe sklicev imajo posledično naši uporabniki programa težavo, ker ni avtomatičnega zapiranja obveznosti in plačil, ki nam delujejo po sklicu plačnika, ki pa je na bančnem izpisku spremenjen.

Pojasnilo, ki smo ga prejeli s strani Proklika: 

V konkretnem primeru, na katerega se sklicuje MIT, je šlo za plačilo v Bosno in Hercegovino. Na nalogu je sicer polje referenca uporabnika, ki je bilo v plačilnem nalogu prazno in ki se tudi sicer ne prenaša v bančne aplikacije za mednarodna plačila, saj ni del mednarodne medbančne izmenjave podatkov plačilnega naloga (SWIFT MT103, 103+, MT202COV).

Za izvršitev čezmejnega plačila (v države EGP), lahko komitent predloži plačilni nalog VP 70 in MT103+ (v tem primeru se podatek iz polja ref. Uporabnika) ne prenaša v bančne aplikacije), ali pa UPN/SEPA (v tem primeru se podatki o referenci plačnika prenesejo v bančne aplikacije, prenesejo do prejemnika plačila in povratno je informacija podana tudi v izpisku. Pogoj pa je, da se plačilo lahko izvrši skozi plačilni sistem SEPA).

Pogoj za izvršitev naloga skozi plačilni sistem SEPA je:
·         Država banke prejemnika mora biti iz območja EGP ali SEPA pridružena država,
·         Banka prejemnika mora biti vključena v SEPA sistem (SEPA dosegljiva banka),
·         Znesek ne sme presegati 50.000,00 EUR,
·         Plačilni nalog ne sme biti označen kot nujno plačilo.

Če to ni izpolnjeno, banka plačilni nalog UPN/SEPA izvrši čez mednarodni plačilni sistem, kjer prenašanje tovrstnih podatkov ni predvideno.

Podrobno so zahteve označene v navodilih za izpolnjevanje plačilnih nalogov:

http://www.nlb.si/navodila-nalogi-ppt

http://www.nlb.si/navodila-upn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Uradna spletna stran SEPA Slovenija:                                

http://www.sepa.si/

 

Uporabne strani Združenja Bank Slovenije:

Uporaba standarda ISO 20022 xml,

Objavili smo novo verzijo brezplačnega program za izpis obrazca univerzalni plačilni nalog - UPN, v 1.1.130,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

program NPIDOkonvSEPA.zipprogram NPIDOkonvSEPA.zip