Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Transakcijski_računi

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Skupni šifrant - Transakcijski računi

V meni Transakcijski računi se vnašajo samo :
 
- Transakcijski račun lastnega podjetja (v IBAN obliki zapisa SI56123451234567890)
- Banka: obvezno mora biti vpisana šifra banke iz šifranta Banke. 
- Naziv banke
- naslov banke (ni obvezen podatek)
- Pošta (ni obvezen podatek)
BIC kodi (ali SWIFT koda), 
- Pot do datoteke za izvoz - priprava obveznosti (plačil) v plačilnem prometu, pot za shranitev datoteke z našimi PLAČILI
- Ime datoteke za izvoz - definira se ime datoteke za vsak TRR posebej, predlagamo naziv banke, na primer NLB
- Pot za uvoz datoteke - naprej določena pot za uvoz bančnega izpiska
- Konto - konto transakcijskega računa, pomemben je za protikontiranje, pripravo temeljnice za Glavno knjigo
- simbol - simbol temeljnice, ki se bo kreirala ob knjiženju bančnega izpiska
- stroškovno mesto - šifra stroškovnega mesta za primer, če konto transakcijskega računa vodimo po stroškovnih mestih
- Tip - tip E se vpiše pri transakcijskem računu, preko katerega poslujemo z eRačuni; pri ostalih je tip prazen. Samo en transakcijski račun naj ima vpisan tip E. 
- Pot E-rač - izvoz - definira se pot, kamor se shranijo datoteke za pripravljeni eRačun; glede na vrsto izmenjave (oznaka na partnerju v polju E-računi), se kreirajo podmape Banka, Email in  UJP. 
- Pot E-Rač - uvoz - definira se pot, kjer so shranjene datoteke prejetih eRačunov 
- aktiven - možnost določitve ali je naš transakcijski račun pri banki aktiven ali je že zaprt in neaktiven

V primeru, da uporabljamo opcijo Takojšen prenos podatkov v SAK, GK in VP ob knjiženju dokumenta, moramo vpisati še Konto TRR in Simbol za prenos ( opcija XPREN_KNJ ).

PLP_Transakcijski računi.PNG 

 Slika 1 - Vnos oz. korekture transakcijskega računa

Z izdajo 906-000 je dodana na polju za vnos imena datoteke kontrola na dovoljene znake: dovoljena sta samo presledek in znak _.

Šumniki niso dovoljeni. 

PLP_IZPISEK-TRR_KUPCEV_2.JPG