Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_POPIS_MIT

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Osnovna sredstva - Popis z Mobile @ Mit OS

 

Pregled popisa osnovnih sredstev in obdelava

 

Napravo, s katero smo izvajali popis, moramo povezati na strežnik in posredovati rezultate popisa.

Podatke, kateri so bili posredovani lahko v okviru programa Osnovna sredstva vidimo v meniju Osnovna sredstva / Ostalo - Popis z Mobile @ Mit.

Ob vstopu izberemo obdobje, ki ga želimo zajeti v pregled. Status popisa omogoča pregled zapisov, ki so bili prevzeti od čitalcev in za katere še niso bile kreiranje knjižbe prerazporeditev.

 

 

OS_Popis Mobile Mit.JPG

Slika 1: Vstop v pregled z omejitvenimi pogoji

 

 

Na pregledu program prikaže zapise najprej na predogled. Zapisi osnovnih sredstev pri katerih se je nahajališče spremenilo so obarvani.

 

Možnosti dodatnega menija na desni klik so:

  1. Uvoz sprememb prerazporeditev

Program ponudi okno v katerem vpišemo datum veljave knjižb prerazporeditev in številko dokumenta popisa. Program bo za osnovna sredstva pri katerih se je zamenjalo nahajališče kreiral knjižbe v meniju Dokumenti / Spremembe - Prerazporeditve osnovnih sredstev. Knjižbe dobijo status neknjiženo kar pomeni, da moramo v prej naveden meni programa, knjižbe preveriti in jih dokončno potrditi s postopkom knjiženja.

Najprej pa izvedemo izpise popisanih, spremenjenih, nepopisanih osnovnih sredstev.

Ponovni uvoz ni omogočen. Ob uvozu prerazporeditev se status vsem zapisom iz pregleda spremeni na arhivirano.

 OS_Uvoz_Mobile Mit.jpg

Slika 2: Pregled zapisov popisa in kreiranje knjižb prerazporeditev

 

2. Izpis popisnih listov

Omogočen je izbor izpisa seznamov popisanih osnovnih sredstev, spremenjenih osnovnih sredstev in nepopisanih osnovnih sredstev. Izpise je omogočeno omejiti na stroškovno mesto oziroma nahajališče.

Program pri izpisu nepopisanih osnovnih sredstev prikaže tista osnovna sredstva, ki imajo v šifrantu lastništev vpisano oznako, da se popisujejo in da so v registru osnovnih sredstev vpisana, ni pa jih med podatki prejetimi od čitalca.

 

OS_Izpis_Mobile Mit1.jpg


Slika 3: Izpis seznamov popisa Arhiv popisa osnovnih sredstev

Zapise preteklih popisov vidimo v primeru, da ob vstopu izberemo status Arhivirano.

Iz pregleda je omogočen izpis seznama popisanih in nepopisanih. Seznam spremenjenih ni omogočeno izpisati, ker smo se preknjižbami osnovna sredstva že prenesli na nova nahajališča.

 

OS_Arhiv Izpis_Mobile Mit.jpg

 Slika 4: Izpis seznamov preteklih popisov