Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

OS_KNJIZENJE

MIT navodila za uporabo programa MIT

Osnovna sredstva - Knjiženje

 

V programskem meniju Dogodki so vnosi dvostopenjski. To pomeni, da je zapis po shranitvi na statusu neknjiženo, kar nam omogoča popravek vseh podatkov, ki smo jih pri vnosu izbrali, vnesli. V primeru, da bi želeli popraviti inventarno številko ob vnosu novih nabav, pa moramo narediti izbris zapisa in potem ponovni vnos.

 

Ko smo vnesene podatke preverili in so pravilni izbiramo med možnostmi:

- Knjiženje (vseh zapisov poslovnega dogodka kot so začetna stanja, nove nabave, spremembe, izločitve, amortizacija);

- Knjiženje enega poslovnega dogodka (knjižili bomo le zapis na katerem je trenutno program).

 

V programskem modulu Temeljnice, amortizacija pa pri knjiženju izbiramo med:

- Knjiženje temeljnice za eno inventarno številko;

- Knjiženje temeljnice vseh inventarnih številk.

Omejitev se torej nanaša na inventarno številko.

 

Ob knjiženju poslovnih dogodkov program izvede kontrole kot so:

- obstoj inventarne številke v register osnovnih sredstev,

- pripravijo se podatki, ki so osnova za avtomatično pripravo temeljnice za glavno knjigo,

- prenos v glavno knjigo, vodenje projektov se odvisno od nastavitev lahko prenese že ob knjiženju lahko pa naknadno v meniju Ostalo.

- osvežitev vrednosti, stroškovna mesta, konta, status osnovnih sredstev... v okviru programskega modula Podatki za register.

 

 OS_knjizenje.jpg

Slika 1: Knjiženje enega zapisa osnovnega sredstva v modulih programskega menija Dogodki

 

OS_knjizenje1.jpg


Slika 2: Zavihek Nastavitve, ki je aktivno v primeru opcije takojšnjega prenosa ob knjiženju

 

Programska opcija:

Ob knjiženju poslovnih dogodkov takojšnji prenos temeljnice v glavno knjigo, vodenje projektov.