Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

MBK_Odlagalna_mesta

Materialno blagovno knjigovodstvo - odlagalna mesta v skladiščih

Odlagalna mesta so dodaten programski modul v materialno blagovnem knjigovodstvu. Ena skladiščna lokacija vsebuje poljubno število odlagalnih mest. Vsako odlagalno mesto je identificirano in opremljeno z ustreznimi logističnimi parametri. Z uporabo odlagalnih mest zagotovimo natančno vodenje transportnih ali skladiščnih enot, ki se nahajajo v skladišču. V vsakem trenutku je mogoče ugotoviti, kje v skladišču se nahaja določen izdelek, kje so prosta mesta za odlaganje novih izdelkov, kakšno je stanje zalog na odlagalnih mestih, itd. Možno je avtomatično ali ročno razvrščanje novih prejemov v skladišče in novih izdaj iz skladišča po poljubnih metodah.

Sistem odlagalnih mest

  • odlagalna mesta so sestavni del materialno blagovnega knjigovodstva
  • ena skladiščna lokacija vsebuje poljubno število odlagalnih mest
  • vsako odlagalno mesto je identificirano in opremljeno z ustreznimi logističnimi parametri
  • z uporabo odlagalnih mest zagotovimo natančno vodenje transportnih ali skladiščnih enot, ki se nahajajo v skladišču

Prednosti odlagalnih mest

  • v vsakem trenutku je mogoče ugotoviti, kje v skladišču se nahaja določen artikel
  • prosta mesta za odlaganje novih izdelkov
  • stanje zalog (ISO sledljivost) na odlagalnih mestih
  • avtomatično ali ročno razvrščanje novih prejemov in izdaj v skladišče
  • postopki dela in dokumenti so enaki rednim dokumentom MBK.

 

MBK_ODLM_09.png

Slika 1 - shema pregleda skladišča z odlagalnimi mesti