Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

MBK_Odlagalna_mesta_navodila

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Materialno blagovno knjigovodstvo - odlagalna mesta skladišč

Skladiščnim lokacijam lahko poljubno dodelimo sistem odlagalnih mest. Odlagalna mesta lahko predstavljajo samo navidezna mesta v skladišču, kamor želimo shranjevati.
Skladiščem, ki imajo vgrajene regale, dodelimo sistem odlagalnih​ mest enako kot so postavljeni regali, lahko pa v programu tudi obstoječi regalni sistem priredimo potrebam skladiščenja z odlagalnimi mesti.

Znotraj skladiščne lokacije za odlagalna mesta postopke dela omogočajo dokumenti:

  • Prenosnica OM       - uporabimo, ko premaknemo vsebino enega odlagalnega mesta v drugega
  • Prejemnica OM       - prejem v skladišče z odlagalnimi mesti
  • Izdajnica OM          - izdaja iz skladišča z odlagalnimi mesti
  • Odlagalna mesta    - v tem meniju se izvajajo vsi postopki dela z odlagalnimi mesti
  • Prosta OM              - pregled prostih nezasedenih odlagalnih mest
 
MBK_ODLM_10.png 

 

Slika 1 - meniji odlagalnih mest