Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KP_Oddana_pošta

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Knjiga pošte - Oddana pošta 

Vzpostavljena je direktna povezava med Oddano pošto in moduloma Fakturiranje in Saldakonti.

Ob vnosu oddano pošto razvrstimo po tipih pošte, ki smo jih predhodno defiirali v šifrantu Vrsta pošiljke.

Polja za vnos so sistemsko nastavljiva in jih prilagodimo potrebam evidence knjige pošte v posameznem podjetju.
 
Po izvedenem evidentiranju oddane pošte pripravimo poročilo Popis oddanih pošiljk, ki je pripravljen po zahtevah Pošte Slovenije.
 
Vnos pričnemo z izbiro dneva, datuma vnosa oddane pošte.
 
 KP_Vstop2.jpg

Slika 1 - Vstopno okno v modul oddane pošte programa Knjiga pošte

 

V primeru, da nam uporabnik v saldakontih pošlje dokumente za oddajo (IOP, Opomini), je tem dokumentom potrebno definirati podatke in jih prenesti med Oddano pošto.

 Vnos izvedemo preko ikone Dodajanje ali funkcijske tipke F3.

KP29.JPG 

Slika 2 - Ikona za dodajanje pošte za oddajo

Ustrezno število dni za vnos podatkov za nazaj se vpiše v sistemski spremenljivki XSTDNI in sicer je mogoče vpisati - število dni od navedenega datuma ob vstopu. Program javi opozorilo in nadaljevanje vnosa ni dovoljeno.​

KP_KNJIGA POŠTE 904_3.JPG


V primeru, da v skladu z dogovorom Pošte Slovenije izvajamo tudi tehtanje pošte, izvedemo za vsako oddano pošto tudi vpis podatkov o količini, masi (v gramih) in poštnini.

KP28.JPG 

Slika 3 - Vnosna polja oddane pošte

Po shranitvi vnešenih podatkov imamo možnost z direktnim vpisom v polje dopolniti manjkajoče podatke o:
- povratnici (D-s povratnico) 
- količini (število kuvert)
- masi (v gramih)
- poštnini (znesek v EUR)
Na ta način lahko hitreje vnesemo manjkajoče podatke, spremembe ni potrebno izvesti preko opcije Korekture.
 
KP32.JPG

Slika 4 - dopolnitve z direktnim vnosom na predogledu

 
Ko v Oddano pošto vnesemo podatke o dokumentu, ga lahko skeniramo in pripnemo nanj priponko preko posebne ikone Priponke in dogodki.
 
KP33.JPG

Slika 5 - Ikona za shranitev in pregled skeniranih dokumentov in prilog

 
Preko priponk lahko izvedemo tudi skeniranje dokumenta:

 KP34.JPG

Slika 6 - Opcija za digitaliziranje prejete oddane pošte 

Omogočeno je pošiljanje obvestila o oddani ali prejeti pošiljki. Besedilo se izpiše samo v primeru, če so vneseni podatki Zadeva, Opombe, Znesek, Datum rešitve in Stroškovno mesto. Če je priponka vnesena že prej, se pri posredovanju sporočila že "sama pripne" na mail.
Zaposleni, ki bo pošto prejel, mora imeti vpisan e-naslov v šifrantu Delavci
KP8.JPG 

Slika 7 - Prikaz pošiljanja obvestila po e-pošti s pripeto prilogo


Na pregledu vnesenih podatkov se nahaja tudi ikona Razlaga polj, preko katere lahko spremljamo šifrante Vrsto izmenjave, Vrsto pošiljke, Partnerja in Naslovnika. 
Okno se odpre in zapre s klikom na ikono. 

KP_Razlaga_polj_oddane1.JPG


 


 

 

 

 

 

 

nazaj na osnovna navodila Knjige pošte

Povezava s SAK: IOP, Opomini

Povezava s FA

 

Posebne nastavitve:
 

 1. Pri vnosu podatkov lahko naročniku s posebnim validom .VA_DAT_PREJ vzpostavimo kontrolo za datum vnosa. Valid se lahko nastavi na prejeti in oddani pošti. Kontrola se izvaja po potrditvi datumskega polja. Ustrezno število dni za vnos podatkov za nazaj se vpiše v sistemski spremenljivki XSTDNI in sicer je mogoče vpisati - število dni od navedenega datuma ob vstopu. Program javi opozorilo in nadaljevanje vnosa ni dovoljeno.

 
2. Če želimo, da se nam pri zaporednem vnosu podatkov določena polja brišejo, nastavimo polja v sistemskih nastavitvah ( znak ! v XIP_PP ).

  

Funkcionalnosti desnega menija: 

Izbor 

Izpis dnevnika oddane pošte

Izpis nalepk za kuverte

Povezava s fakturiranjem

Izvoz opomnikov v Outlook

Uvoz podatkov iz Excel-a

Kopiranje

 

Posebne pravice:

KP_IP - Dokumenti \ Oddana pošta: vnos oddane pošte, povezava s paketom Fakturiranje

 

Možna vnosna polja za Oddano pošto