Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Statistika

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Statistika za več poročili

Statistična poročila so pripravljena glede na najbolj pogoste zahteve statističnega urada. Vsa statistična poročila delujejo glede na datum veljave, tako lahko statistiko pregledujemo skozi čas.

 

Starostna struktura zaposlenih

Starostna struktura zaposlenih omogoča poimenski seznam na ekranskem pregledu, z nekaterimi podatki delavca (npr. spol, način zaposlitve, kolektivna, tarifni, plačilni, invalidnost, delovno mesto, stroškovno mesto) in izračunano starostjo na izbrani dan. Starostno lestvico si lahko pripravimo že na pogovornem oknu ob vstopu, kjer izberemo tudi način delitve oz prikaza po spolu, spolu in invalidnosti, invalidnosti ali načinu zaposlitve).

 kad_starostna.PNG

Slika 1: določanje starostnih skupin za pregled starostne strukture zaposlenih


Preko desnega menija si lahko pripravimo dva izpisa:

1. Izpis statistike: omogoča statistični pregled glede na izbrani prikaz iz vhodnega pogovornega okna

2. Izpis poimenskega seznama: omogoča  poimenski seznam s končnim izračunom povprečne starosti moških, žensk in vseh zaposlenih

 

Izobrazbena struktura zaposlenih

Izobrazbena struktura še vedno upošteva stopnje šolske izobrazbe. Šifrant ni več predpisan šifrant in ob prijavi delavca tega podatka ni več potrebno vpisovati. Zaradi statističnih poročil, še vedno priporočamo uporabo le teh.

kad_izob.PNG

Slika 2: izobrazbena struktura zaposlenih

 

Struktura zaposlenih po skupni delovni dobi

Zelo podobno kot pri starostni strukturi tudi tu oblikujemo razrede delovnih dob. Omogočen je ekranski poimenski seznam s podatkom o delovni dobi, pridobljeni pred vstopom v podjetje in delovni dobi, pridobljeni v podjetju​ do datuma veljave.

kad_del_dob.PNG

Slika 3: določanje skupin glede na delovno dobo

 

Struktura zaposlenih po delovni dobi v podjetju

Razlika od prejšnje poizvedbe je le v podatku stalnosti v podjetju.

 

Zaposlitvena struktura zaposlenih

Zaposlitvena struktura nam nudi podatek o deležu moških in žensk, ki so zaposleni za določen ali nedoločen čas.

 

Zahtevana izobrazbena struktura delovnih mest

Zahtevana izobrazbena struktura delovnih mest se prav tako sklicuje na podatek o zahtevani stopnji šolske izobrazbe, ki jo vpišemo na delovno mesto.