Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Stopnje izobrazbe

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Stopnje strokovne izobrazbe, strokovne usposobljenosti in šolske izobrazbe

 

Stopnje strokovne izobrazbe

Šifrant se ne uporablja več. V času, ko je bilo potrebno podatek o strokovni izobrazbi navajati na obrazcu M1-prijava delavca, je bil priporočen šifrant:

0  doktor znanosti

1  magister znanosti

2  visoka

3  višja

4  srednja

5  nižja

6  visokokvalificiran

7  kvalificiran

8  polkvalificiran

9  nekvalificiran

 

Stopnje strokovne usposobljenosti

Šifrant se ne uporablja več. V času, ko je bilo potrebno podatek o strokovni izobrazbi navajati na obrazcu M1-prijava delavca, je bil priporočen šifrant:

0  doktor znanosti

1  magister znanosti

2  visoka stokovna uposobljenost

3  višja ​stokovna uposobljenost

4  srednja stokovna uposobljenost

5  nižja stokovna uposobljenost

6  visokokvalificiran

7  kvalificiran

8  polkvalificiran

9  nekvalificiran

 

Stopnje šolske izobrazbe

Šifrant se ne uporablja več. V času, ko je bilo potrebno podatek o strokovni izobrazbi navajati na obrazcu M1-prijava delavca, je bil priporočen šifrant:

 

01  brez šole

02  kon čanih 1-3 razredi osnovne šole

03  končanih najmanj 4 in največ 7 razredov

04  končana osnovna šola

05  končana šola za kvalificirane delavce

06  končana gimnazija ali srednja šola

07  končana šola za visokokvalificirane delavce

08  končana prva stopnja

09  končana druga stopnja

10  končana tretja stopnja (dvoletna šola)

11  končana četrta stopnja (triletna šola)

12  končana peta stopnja (srednja šola)

13  končana višja šola ali prva stopnja fakultete

14  končana visoka šola, akademij, fakulteta

 

Šifrant se uporablja pri pregledu izobrazbene strukture zaposlenih. Zaradi večje fleksibilnosti in poljubne prerazporeditve delavcev glede na izobrazbo, se je šifra stopnje šolske izobrazbe razširila na 4 mesta. Ne priporoča se več kot 19 različnih izobrazb.

 

Preberite še:

Delavci