Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Potrditev-pregled doseženih kriterijev

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Potrditev\pregled doseženih kriterijev

Ob izpolnitvi določenega kriterija delavcu vpišemo število napredovalnih razredov. Na sliki 1 je v zgornjem delu okna prikaz že doseženih in upoštevanih kriterijev, v spodnjem delu pa so nanizani kriteriji, ki jih delavec še ni dosegel ali jih vsaj ni dosegel v celoti.

Napredovalne razrede vpišemo v kolono Št. raz. nap. (število razredov napredovanja), vpišemo datum veljave in potrdimo. Ob potrditvi se odločimo za takojšen vpis nove urne postavke, sploh, če imamo plače obračunane v skladu s .

Ob shranitvi se bo z določenim datumom veljave na delavca in v arhiv sprememb zapisal nov plačilni razred in nova bruto urna postavka.

KAD_Pregled kriterijev.JPG

Slika 1 - prikaz že doseženih kriterijev in dodelitve 2 razredov za dosego kriterija 'managerski izpit'