Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Obrazec_M1

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​

​Kadrovska evidenca: Obrazec M-1 - Prijava delavca

Ob prijavi delavca v delovno razmerje je potrebno posredovati prijavo delavca - obrazec M-1. 

9935849_3.JPG

Na maski izpolnimo manjkajoče podatke in lahko izberemo med izpisom ali pripravo XML datoteke ali pa potrdimo oboje. 
 

Pojasnilo polj na maski:

1. Delovno zavarovalni čas (ur na teden): rubrika 16 na M-1: možne vrednosti glede na šifro zavarovanja: v šifrantu Delavci tega polja za vnos ni, potrebno ga je določiti na predogledu podatkov M-1. 

evem_zavarovanje1.JPG 

2. Reg. št. prijave prostega delovnega mesta oz. vrste dela: rubrika 19: obvezen podatek za delodajalce iz javnega sektorja in delodajalce – gospodarske družbe v večinski lasti države
Vpiše se registrsko številko Sporočila o prostem delovnem mestu iz obrazca PDM-1. 
Z novelo ZUTD-A je bila ukinjena obvezna prijava prostega delovnega mesta oz. vrste dela pri Zavodu RS za zaposlovanje, predpisana pa je obvezna objava prostega delovnega mesta za delodajalce iz javnega sektorja in delodajalce – gospodarske družbe v večinski lasti države. Več o tem na povezavi: https://www.ess.gov.si/delodajalci/objava_prostega_delovnega_mesta​.

3. Poslan v državo: Rubrika 28: se izpolni le pri šifri podlage za zavarovanje 002. Vpiše se ali iz seznama izbere državo, kamor je zavarovanec napoten.​

4. Ime prijavitelja in Priimek prijavitelja: ločen vnos imena in priimka pripravljalca prijave

5. Telefon in eNaslov prijavitelja

6. Opombe

Izpis ponuja dve možnosti: izpis na predtiskan obrazec in izpis v obliki obrazca M-1. 

9935849_4a.JPGObvezni podatki na obrazcu:

rubrika   1: Firma in sedež podjetja: preberemo iz sistemskih nastavitev na nivoju VSI: FIRMA, FIRMA1 in XKRAJ (pri enotni kadrovski evidenci iz šifranta Firme)

rubrika   2: Registrska številka REG_IPZ vpisana na delavcu iz šifranta Registrske številke

rubrika   3: Matična številka iz sistemske nastavitve VSI\XMATFIR+'000'

rubrika   4: prazno

rubrika   5: EMSO delavca

rubrika   6: Državljanstvo DRZAVLJAN iz šifranta Države

rubrika   7: Priimek PRIIMEK1

rubrika   8: Ime IME

rubrika   9: Naslov, ulica in hišna številka samo, če je to stalno prebivališče v tujini  NASLOV, KRAJ, če DRZAVA <> 705

rubrika 10: Številka in kraj pošte POSTA, če DRZAVA <>705

rubrika 11: Država ZAC_DRZAVA, če ZAC_DRZAVA<>705

rubrika 14: Datum pričetka zavarovanja VSTOP

rubrika 15: Podlaga zavarovanja SIF_ZAV

rubrika 16: Delovni / zavarovalni čas (ur na teden) URT

rubrika 17: Polni delovni /zavarovalni čas (ur na teden) URT_DD 

rubrika 18: Matična številka poslovnega subjekta iz sistemske nastavitve .XMATFIR in polja POSL_SUB 

rubrika 19: Registrska številka prijave prostega delovnega mesta iz vnosnega okna 

rubrika 20: Številka delovnega dovoljenja DOV_STEV

rubrika 21: Iztek zavarovalnih pogojev DOV_DO

rubrika 22: Poklicna/strokovna izobrazba POKLIC

rubrika 23: Vrsta izobrazbe (KLASIUS-SRV) VRSTA_IZO

rubrika 24: Področje izobrazbe (KLASIUS-9) POD_IZO

rubrika 25: Poklici, ki ga opravlja (SKP-08) POK_ISCO

rubrika 26: Delovno razmerje DEL_RAZM

rubrika 27: Izmensko delo TURNUS

rubrika 28: Poslan v državo V_DRZAVO

rubrika 29: Vrsta invalidnosti INVALID1

rubrika 30: Prostovoljno pokojninsko zavarovanje SIF_ZAV_PR