Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

eVEM

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​​​​​​​​
​​​​Portal eVEM - Kadrovski vmesnik

Namen spletnega vmesnika je olajšanje prijave zavarovancev na ZZZS in s tem povezanih postopkov. Zavezancem ni več potrebno pošiljati M vloge po pošti ali ročno vpisovati podatke na e-VEM portal - sedaj lahko posredujejo podatke v elektronski obliki neposredno iz HR sistema, preko e-VEM sistema, na ZZZS.

S HRS vmesnikom lahko uporabniki HR sistemov opravijo prijave družbenikov, samostojnih podjetnikov, zaposlenih in družinskih članov v obvezna socialna zavarovanja.

Možni so sledeči postopki:

-        Prijava delavca/družbenika/samostojnega podjetnika v obvezna socialna zavarovanja (obrazec M-1),

-        Sprememba podatkov o zavarovancih v obveznih socialnih zavarovanjih (obrazec M-3),

-        Odjava zavarovane osebe iz obveznih socialnih zavarovanj (obrazec M-2),

-        Prijava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12),

-        Odjava zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (M12).

(vir: Tehnicna_navodila_za_kadrovski_vmesnik (4).docTehnicna_navodila_za_kadrovski_vmesnik (4).doc.) 

Opis izmenjave podatkov:

1. Podjetje posreduje vlogo na eVem v obliki XML .
2. eVem posreduje vlogo na ZZZSV 
3. Obdelana vloga dobi ustrezen status 
4. Podjetje prevzame Sklep. 


Postopek vzpostavitve eVem: 



1. Digitalno potrdiloOdjemalec HRS vmesnika se pri vzpostavitvi povezave prek varne SSL povezave predstavi s kvalificiranim digitalnim potrdilom (strežniško potrdilo, potrdilo za splošne namene, osebno potrdilo), s katerim se zmeraj predstavi in ga je uporabnik ob prijavi tudi navedel kot lastnega.

2. Odjemalec HRS vmesnika mora izpolniti in posredovati na MPJU obrazec v dokumentu »Prijava odjemalca za kadrovski vmesnik e-VEM«, ki se nahaja na spletnem portalu e-VEM (http://evem.gov.si/info/kadrovski-vmesnik/ter ga poslati na Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
Pri tem velja povdariti, da podjetje prijavlja samo en certifikat s katerim se bo avtenticiralo v ststem HRS in ne certifikatov posameznih uporabnikov HRM odjemalcev.

evem_zavarovanje4.JPG 
 
 
Slika 1: Obrazec za prijavo odjemalca na Kadrovski vmesnik


3. Ob vpisu odjemalca v varnostno shemo, mu je dodeljena referenčna oznaka v obliki 4-mestne številke

Za vsak M obrazec posebej mora HR odjemalec poklicati spletno storitev. Paketno pošiljanje podatkov ni dovoljeno.
Vsak dokument se predvidoma pošlje le enkrat in je le enkrat obdelan. V primeru, ko isti dokument pošljete večkrat, vam HRS odgovori na način da je dokument prejel, vendar v ozadju dokumenta ne obdeluje več.


Možne vrednosti statusa/stanja vloge:

evem_zavarovanje5.JPG