Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Ključi za izračun stalnosti in minulega dela

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Ključi za izračun stalnosti in minulega dela

Izračun dodatka za minulo delo in dodatka za stalnost v podjetju z nastavitvijo ključev prilagodimo različnim zahtevam.

Dodatek lahko izračunavamo za različne kolektivne pogodbe. Različen je lahko tudi način izračuna:

  • dinamičen pomeni, da bo delavec z vsakim izpolnjenim letom delovne dobe upravičen do višjega odstotka minulega dela ali stalnosti
  • fiksen pomeni, da bo delavec dokler ustreza pogojem upravičen do vpisanega odstotka
  • ustavljen pomeni, da se delavcu stalnost ali minulo delo ne bo več računal in bo ostal tak kot je vpisan na delavcu.
Tudi če je izračun ustavljen, mora biti vpisano obdobje na ključu za izračun, da se prenos podatka iz delavca izvede.  

 

 

Primer, ko se prenos ne bi izvedel: Delavec ima v polju STAL_DOBA vrednost 04/05/16, v polju Stalnost pa vrednost 0,4. V ustavljenem ključu za izračun stalnosti je vpisano obdobje izračuna 05/00/00 do 99/99/99 za 0,1 na leto. Izračun je ustavljen. Ker delavčeva Stal_doba pade izven tega obdobja in nima vpisanega ključa se predvideva, da sploh ne bi smel imeti izračunanega odstotka za stalnost. Če bi želeli zamrzniti celo obdobje za izračun stalnosti, mora biti vpisano dovolj dolgo obdobje, da zajame vse vrednosti delavcev (npr. 00/00/00 do 99/99/99).

Delovno dobo lahko 'preberemo' tudi iz drugega polja.

Na sliki 1 je prikaz nastavitve ključa za izračun dodatka za minulo delo delavcem zaposlenim po kolektivni pogodbi. Gre za dinamični izračun in sicer za vsako dopolnjeno leto delovne dobe 0,5%. Delovna doba je zapisana v polju DEL_DOB_D. 

KAD_Klujuči staž.JPG

Slika 1 - nastavitev ključa z dinamičnim obračunom

 

Slika 2 prikazuje nastavitev ključa za izračun stalnosti in sicer za delavce zaposlene po kolektivni pogodbi v višini 2%, če imajo v polju Stalnost (STAL_DOBA) delovne dobe od 1. leta in en dan do vključno 5 let. Gre za fiksni izračun dodatka za stalnost.

KAD_Klujuči stalnost.JPG

Slika 2 - nastavitev ključa z fiksnim obračunom

 

V polju Pogoj lahko določimo dodatne pogoje in se pri tem sklicujemo na podatke zapisane v šifrantu Delavci ali Delovnih mest.

Preberite še:

Izračun podatkov

Kolektivne pogodbe

Delavci

Polja v kadrovski evidenci

 

Izračun dodatkov največkrat določa branžna kolektivna pogodba. Zaradi različnih zahtev je včasih potrebno delavce razdeliti na več oznak kolektivnih pogodb, čeprav gre za isto branžno pogodbo.