Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Karton delavca

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Karton delavca

Karton delavca vsebuje osnovne podatke delavca na listu forma A4. Izpis je primeren za tiskanje. 

Vsako podjetje poleg osnovnih podatkov delavca vodi tudi podatke, ki jih potrebuje zaradi svoje narave dela. Ti podatki so navedeni v sistemskih nastavitvah, natančneje v nastavitvah za polja. Prav zaradi lastno nastavljivih podatkov je v večini primerov potrebno tudi lastno oblikovanje izpisa Kartona delavca.

Na kartonu delavca lahko poleg podatkov, ki jih 'pokličemo' neposredno iz tabele Delavci vidimo tudi podatke o:

  • družinskih članih ( p_karton.CLANI(delavci.sif_del) )
  • prerazporeditvah delavca ( p_karton.prerazporeditve(delavci.sif_del) )
  • materialnih stroških ( p_karton.materialnistroski(delavci.sif_del) )
  • zdravniških pregledih ( p_karton.zdravpregledi(delavci.sif_del) )
  • dodatnih znanjih ( p_karton.dodatnaznanja(delavci.sif_del) )
  • seznam dokumentov v personalni mapi ( Izpis_DokDel(sif_del) )

V oklepaju, tekst obarvan modro, je funkcija, ki jo uporabimo na samem 'reportu' in nam 'prikliče ustrezne podatke.

 

Preberite še:

Delavci

Sistemske nastavitve

 

Na kartonu delavca lahko prikažemo samo podatke, ki so navedeni v sistemskih nastavitvah na nastavitev polj.