Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Izračun podatkov

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Izračun podatkov

Podatki, kot je starost, stalnost, delovna doba se dnevno spreminjajo. Za pregled trenutnega stanja je potreben izračun podatkov.

Izračun lahko naredimo za vse delavce naenkrat ali za vsakega posebej. V kolikor je napis 'Izračun (podatki so se spreminjali)' - Slika 1 - pomeni, da smo vsaj enemu delavcu v celotnemu šifrantu spremenili podatke. Sicer bo v gornji vrstici z rdečo barvo naveden datum izračuna posameznega podatka (delovne dobe, starost...).

 Izračun podatkov je potreben le za delovanje kadrovske evidence, trenutnega pregleda stanja ali za izračun dopustov. Ob prenosu podatkov v ostale pakete predhoden izračun ni potreben.

KAD_Izračun podatkov 1.JPG

Slika 1 - vnosno okno za izračun podatkov na dan 10.4.2012

 

Izračun delovne dobe

 

Pri izračunu delovne dobe je potrebno vedeti:

- datum, do katerega se izračunava pomeni, da ta dan ni vključen v delovno dobo; če računamo delovno dobo med vstopom in izstopom, je potrebno izstopu dodati še en dan. Dan izstopa je namreč delovni dan. Program ob vpisu izstopa preko desnega menija v šifrantu Delavci, avtomatično doda 1 dan.

- izračun delovne dobe do zadnjega dne v mesecu: zadnji dan v mesecu je posebnost. Praviloma 30 dni predstavlja polni mesec. Meseci pa imajo več ali manj dni v mesecu kot je 30. Kljub temu se delovna doba, ki traja od 1.2. do vključno 28.2. (zadnji dan v mesecu februarju) šteje kot polni mesec. Zato pri izračunu program zadnji dan v mesecu vedno pretvori v 30-ti dan, ne glede na dolžino meseca.