Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Družinski člani

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Kadrovska evidenca: Družinski člani

Do pregleda družinskih članov lahko dostopimo preko menija Datoteke ali neposredno preko desnega menija v šifrantu Delavci. Pri slednjem pregledujemo samo družinske člane konkretnega delavca. Sicer pa na vhodu izberemo ali bomo pregledovali vse družinske člane ali samo aktivnih oz. neaktivnih delavcev.

Če podjetje uporablja samo plače, se sorodstvene vezi in družinski člani spremljajo v plačah. V kolikor pa ima podjetje odprto tudi Kadrovsko evidenco, se ta dva šifranta spremljata v kadrovski evidenci, v plačah pa ju ni mogoče vnašati.

Za pregled družinskih članov delavca je ekran razdeljen na tri dele:

Osnovni podatki družinskega člana

V prvem delu so prikazani podatki družinskega člana. Poleg imena in priimka družinskega člana se vpiše

  • datum rojstva ..... vpliva na izračun dopusta

  • EMŠO .... obvezen podatek za prijavo zavarovanja po zaposlencu

  • davčna številka .... obvezen podatek za uveljavljanje dohodninske olajšave

  • sorodstvena vez .... obvezen podatek; pomoč pri vnosu iz šifranta Sorodstvene vezi

  • opombe

  • starost .... izračun se izvede ob Izračunu podatkov

  • potrdilo o šolanju .... informativen podatek

KAD_Družinski člani  1.JPG

Slika 1 - vnosna polja za osnovne podatke družinskega člana

Uveljavljanje dohodninske olajšave

Spodnji levi del ekrana je namenjen za vpis obdobja, ko zaposleni uveljavlja dohodninsko olajšavo iz naslova družinskega člana.

Vnos je mogoče tudi preko hitre tipke v zgornji orodni vrstici.

S kazalnikom se postavimo v spodnje okno. V gornjem delu okna še vedno ostaja vrstica z družinskim članom, ki ga obravnavamo, obarvana modro. Z običajnim novim vnosom ali korekturo (hitra tipka F3 ali F7) se odprejo vnosna polja.

Obvezno je potrebno vnesti datum prijave, ki je lahko le na prvi dan v mesecu. Datum odjave vpišemo le, ko pride do dejanske odjave ali se spremeni sorodstveno razmerje.

Če želimo članu odvzeti olajšavo, je to potrebno narediti preden se vpiše datum odjave. Z vpisom datuma odjave se polje Šifra olajšave osivi in ni možna sprememba podatka.

Šifro olajšave izberemo iz ponujene pomoči - šifrant  Dohodninske olajšave. Pogoj, da se šifrant ponudi kot pomoč pri vnosu, so vpisani tipi olajšav v omenjenem šifrantu. Ponudile se bodo olajšave tipa I - individualne olajšave, ki še niso določene in aktivne na drugem družinskem članu tega delavca. Šifro olajšave je obvezno vnesti, če ima družinski član vneseno davčno številko. Kontrola preverja, da se olajšava ne more vnesti na družinskega člana, ki nima vpisane davčne številke.

Sorodstveno razmerje je vsaj pri otrocih odvisno od starosti. Sorodstveno razmerje pa se mora zamenjati z začetkom leta. Izberemo torej tistega, kateremu otrok ustreza 1.1. v letu. V VIRVDC datoteki se bo družinski član pojavil le z eno oznako sorodstvenega razmerja.

Dohodninske olajšave vpisane v kadrovski evidenci se lahko prenesejo tudi v plače.

Podatki so obvezni za pripravo VIRVDC.DAT datoteke.

Ko se spremeni ali ukine olajšava za enega otroka, je potrebna preostalim otrokom tudi popraviti šifro olajšave, da bo obračunan pravi znesek olajšave.

 

 

 

 

KAD_Družinski člani  2.JPG

Slika 2 - vnosna polja za uveljavljanje dohodninske olajšave

 

Uveljavljanje zavarovanja družinskega člana po zaposlencu

Spodnji desni del ekrana je namenjen za vpis obdobja, ko zaposleni uveljavlja zavarovanje družinskega člana.

Vnos je mogoče tudi preko hitre tipke v zgornji orodni vrstici.

S kazalnikom se postavimo v spodnje okno. V gornjem delu okna še vedno ostaja vrstica z družinskim članom, ki ga obravnavamo, obarvana modro. Z običajnim novim vnosom ali korekturo (hitra tipka F3 ali F7) se odprejo vnosna polja.
 
Obvezno je vnesti je datum prijave.

KAD_Družinski člani  3.JPG

Slika 3 - vnosna polja za uveljavljanje zavarovanja

Preberite še:

Delavci

Dohodninske olajšave delavca

 

Desni meni:

Izpis

Izdelava VIRVDC.DAT

Pregled družinskih članov

 

 

 

V VIRVDC.dat datoteki se družinski član pojavi samo z eno oznako sorodstvenega razmerja, to je s tisto s katero je leto začel.