Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

KAD_Arhiv dodatnih znanj

MIT navodila za uporabo programa Orkester

​​Kadrovska evidenca: Arhiv dodatnih znanj

Gre za skupen seznam vseh dodatnih znanj, ki so vpisana na delavce.

V tem meniju se lahko izvaja vnos posameznega dodatnega znanja, enako kot v meniju Delavci / Dodatna znanja. Možno pa je dodatna znanja sočasno vnesti na več delavcev - najprej se vnese podatek na enega delavca, nato pa se z opcijo Kopiraj vpiše to dodatno znanje še izbranim delavcem. Pri tem se ne kopirajo podatki: Evid.št.dokazila, Ident.št.dokazila in Tekst.

Dodatna znanja nov vnos.png 

Slika 1 - vnos dodatnega znanja

Dodatna znanja kopiranje.png 

Slika 2 - opcija kopiranja dodatnega znanja

Dodatna znanja kopiranje2.png 

Slika 3 - izbor delavcev za kopiranje dodatnega znanja