Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

IPD_Osebni portal kadrovska

​​​​Osebni portal - Kadrovska 


Meni je aktiven v primeru uporabe opcije OIPD200 Osebni portal - Kadrovska, s katero se delavcem dostavljajo dokumenti ​iz kadrovske evidence preko intra​netnega portala.​

DOPUST

V meniju Ostalo / Dopusti je omogočen prenos odločb v osebni portal.

ADMINISTRACIJA OSEBNEGA PORTALA

Posebni modul Administracija osebnega portala v okviru Kadrovske evidence omogoča:

- vpogled v statuse objavljenih dokumentov 

- ročno dodajanje drugih dokumentov uporabnika portala, shranjenih v PDF obliki. Možno je dodajanje enemu uporabniku portala ali sočasen vnos splošnih obvestil več uporabnikom portala.

- pregled priponk ročno dodanih  dokumentov

- brisanje posameznega objavljenega, še ne prebranega dokumenta (storno napačne, prezgodnje objave).

Nazaj v navodila