Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

HON_Plačilni nalogi

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Honorarji: Plačilni nalogi 

Ob vstopu v tabelo imamo na pregledu plačilne naloge, ki so pripravljeni in še niso sprovedeni preko plačilnega prometa. Nalogi, ki so že obdelani v plačilnem prometu, iz tega pregleda izginejo.

Pripravo novih plačilnih nalogov izvedemo preko desnega menija Izdelava nalogov. Na vnosnem oknu (slika 1) določitmo datumsko obodbje za katerega bomo pripravili plačilne naloge. S pomočjo tipke za pomoč izbremo vrste izplačil. V kolikor izbremeo vse datume izplačila in vse obračune, se tako datumsko obdobje kot vrsta izplačila zadimi. Pripravili se bodo plačilni nalogi za vsa obračunana izplačila.

V polju Iz računa izberemo račun iz katerega želimo plačilo sprovesti. V pomoč se ponudi tabela računov podjetja.

Plačilne naloge lahko pripravimo ločeno za dohodnino, prispevke in nakazila na banke. Če nam predhodno pripravljeni nalogi ne ustrezajo, izberemo brisanje starih nalogov.

Nakazila delavcem lahko izvedemo preko datoteke za množična plačila. V tem primeru zamenjava besedila v dobro ni mogoča.

Vpis datumske oznake v sklic prejemnika omogoči vpis povsod tam, kjer sklic prejemnika ni posebej določen.

9945436_4.JPG

Slika 1 - pogovorno okno za pripravo plačilnih nalogov

 9945436_5.JPG

 

 Pripravljeni nalogi čakajo na potrditev v programu plačilni promet.​