Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

FA_Fakturiranje

​​​​​​

FAKTURIRANJE

Pokriva kompletno področje izstavljanja računov brez materialnega toka. Vnašajo se tako računi za storitve, material, blago ... Izdelujejo se dobropisi. Izstavijo se avansni računi in evidenčni računi. V povezavi z modulom Materialno blagovno knjigovodstvo se izstavljajo Zbirni računi. Vzpostavljena je tudi možnost elektronske izmenjave dokumentov preko opcije E-RAČUNI.
 

V vsa poročila so vključeni računi tudi iz paketa Materialno blagovno knjigovodstvo, če paket obstaja. V tem primeru računi za material in izdelke nastajajo v paketu Materialno blagovno knjigovodstvo - direktno iz dokumenta dobavnica. Poleg priprave in izpisa računov ta paket zagotavlja vsa predpisana poročila, posebej še vsa poročila povezana z DDV, seveda pa tudi razne realizacije, ki imajo za osnovo podatke iz računov.

 FA_povezave.png
 


 
 9942024_1.jpg