Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

CRM_Kontaktne osebe

MIT navodila za uporabo programa MIT

CRM: Kontaktne osebe

Partner kot pravna oseba ima kontaktne osebe preko katerih komuniciramo. Zelo pomembni podatki so prav telefonska številka, elektronski naslov, funkcija v podjetju.

Pregled in vnos kontaktne osebe je na voljo v zgornjem delu desnega dela ekrana preko desnega menija ali ikone Nov. Poleg imena in priimka vnesemo še telefonske številke, ki naj se vedno začnejo s klicno številko države. Le ta je napisana v oklepaju. Vnos številk ne zahteva vnosa presledkov in pomišljajev. Številka se bo vpisala v formatu (00386)XX XXX-XXXXXX.

Poleg elektronskega naslova je priporočljivo napisati vsaj funkcijo v podjetju. Pri tem naj se uporabi vedno enak naziv funkcije, če imamo več kontaktnih oseb z enako funkcijo. Podobno velja tudi za opombo. Oba podatka bosta koristna pri naboru e-naslovnikov.

Kontaktna oseba.pngVIZITKA.PNG

Slika 1 - pregled kontaktnih oseb in vnos nove kontaktne osebe na vizitko kontaktne osebe

Preko ikone v obliki odprtega pisma ob imenu kontaktne osebe lahko tej osebi neposredno pošljemo elektronsko sporočilo

 Kontaktna oseba_1.png

 Slika 2 - prikaz kontaktnih oseb partnerja na ekranu. Ikone poleg imena so aktivnePreberite še:

Delovna miza

Partnerji

Potencialni partnerji

 

Vpis profila posamezne kontaktne osebe je na voljo preko desnega menija, ko kazalnik stoji na izbrani kontaktni osebi.