Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

WEB_Services

​​​​​​​​​

Orkester spletne storitve - WEB Services

Za administracijo dostopov in pravice je zadolžen administrator baze podatkov, ki s pravicami določa do katerih tabel ima spletni servis dostop. Spletni servis mora biti tudi zaščiten s SSL protokolom, ker se po spletu prenašajo zaupni podatki. Nekoliko manj varnostnega tveganja je, kadar spletna storitev ne seže izven lokalnega omrežja.

 

Administrator sistema se mora zavedati, da se v bazi hranijo tudi osebni podatki, ki jih obravnavajo zakoni v sklopu GDPR.​

​​

​Kaj je API?

 

API je kratica za Application Programming Interface in označuje programski vmesnik.

API pomaga pri sporazumevanju med programi, kot si človek pomaga z vprašanji in odgovori, ko želi pridobiti informacije. Če uporabljata enak jezik (enak API), se bosta razumela, v nasprotnem pa potrebujeta prevajalca. Enako je pri informacijskih sistemih. Če dva sistema ne uporabljata enakega standardnega API-ja, potrebujeta prevajanje. Za to poskrbijo strokovnjaki, ki jim običajno rečemo integratorji. Preučiti morajo posebnosti obeh API-jev in poskrbeti za ustrezno prevajanje med njima.

MIT API trenutno podpira jezik "JSON".


Tehnična dokumentacija:  Tehnična dokumentacija MIT API