Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

VSI_PARTNER_TRR

Partnerji: Transakcijski računi  


Vnos/korektura  v polje 'Trans. račun:'  ali vnos/korektura  več transakcijskih računov je možno na različne načine. 

Možen je vnos enega TR v polje 'Trans. račun:'. Podatek se avtomasko prepiše in shrani v tabelo transakcijskih računov. 
Za več transakcijskih računov kliknemo na hitri gumb ali na desni klik izberemo 'Transakcijski računi partnerja'.

Črke v transakcijskem računu se shranijo kot velike črke.

desni_klik.PNG

Slika 1: možnosti za vnos TR

 

Prikaže se preglednica za vnos/korekturo transakcijskih računov. TR.PNG

Slika 1: Pregled transakcijskih računov za partnerja

Zaradi plačilnega sistema SEPA so vgrajene kontrole, ki opozarjajo na možne nepravilnosti, vendar se podatki kljub opozorilom shranijo.  Kontrole delujejo na predpisano strukturo transakcijskih računov v Sloveniji.
OBVESTILA.png

Slika 3: obvestila v programu v zvezi s transakcijksimi računi

Pri vnosu novega transakcijskega računa program pomudi možnost, da se TRR shrani kot primarni, kar pomeni, da se vpiše tudi na podatke partnerja.

PARTNERJI_VNOS_TRR_1.JPG


V primeru, da je transakcijski račun z določenim dnem zaprt, lahko v polje Datum zaprtja računa vnesemo datum. Transakcijski račun dobi status neaktiven.
V paketu Plačilni promet je pri Pripravi obveznosti iz saldakontov dodano obvestilo za primer, ko je na prejetem računu naveden transakcijski račun, ki je kasneje bil definiran kot neaktiven.
 
PLP101.JPG
Slika 4: Vnos datuma zaprtja računa

 

V polje Tip se vpiše oznako E (TRR za poslovanje z e-računi) na tisti transakcijski račun, s kateri poslujemo z eRačuni. Vpis je mogoč samo na en transakcijski račun! Pri ostalih se oznaka E ne ponudi.

VSI_partner TRR_Tip.PNG 

Slika 5: Določitev transakcijskega račun, s katerim se posluje z eRačuni 

 

 
 

 

 

Partnerji

 

Oblike zapisov transakcijskih računov:

http://www.nlb.si/veljavne-strukture-racunov

SLO (XZAKON=705):
Vnos transakcijskega računa je razdeljen v skupinah po 4 znake z vidnim presledkom med okni. Zadnje okno je daljše od 4 znakov oz. nima omejitve, ker bo lahko TRR vpisan tudi za katero drugo državo, ki ima zapis računa daljši od 19 znakov.

HRV (XZAKON=191)
Okno za vnos je razdeljeno v obliki HRKK AAAA AAAB BBBB BBBB B. Zadnje okno z zadnjo številka, ki je ločena od drugih

SRB (XZAKON=688)
Format računov za Srbijo je 3 številke banke + 13 številk računa + 2 kontrolni številki.
Primer zapisa BBB PPPPPPPPPPPPP KK
V primeru, da uporabnik v drugo okno vpiše samo 4 številke, naj se pred te številke vpišejo ničle tako, da bo skupno 13 mest.