Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

MIT Navodila

:

VSI_PARTNER_KLAS

Šifrant partnerjev: Sprememba klasifikatorja partnerja 

 

Razlaga klasifikatorja za partnerja- Struktura za partnerje - S tem šifrantom zgradimo strukturo klasifikacije poslovnega partnerja. Po nastavitvi strukture za partnerja je potrebno nastaviti še šifrant VSEBINA za partnerje.

Razlaga klasifikatorja za partnerja- Struktura za partnerje - Vsebina klasifikatorja zajema natančnejšo razdelitev definirane strukture klasifikatorja.

V šifrantu partnerjev je v dodatnem meniju dodan modul Sprememba klasifikatorja partnerja, ki omogoča, da za obstoječo oznako klasifikatorja in izbrano vsebino oznake, spremenimo z novo vsebino.

Menjava se torej izvaja za posamezno kodo. Program glede na ostale omejitvene pogoje pokaže, katerim partnerjem bo izvedel spremembo podatka. Po potrditvi se sprememba izvede in shrani v šifrant partnerjev.

Pred večjim masovnim popravljanjem podatkov se svetuje izvedba arhiva baze oziroma izvoz podatkov v Excel datoteko (paziti vodilne ničle).

Za prijavo v program je potrebna pravica VSI.PARTNER (W-pisanje) ali VSI.PART_KLAS.

VSI_Partner_Sprememba strukture klas.jpg

Slika 1: Modul za spremembo klasifikatorja partnerjev

V modulu izberemo podatek Koda, ki jo bomo spreminjali in v polju Oznaka kateri podatek je sedaj vpisan.

V nadaljevanju lahko podatke omejimo na posamezno šifro, naziv oziroma sedanji klasifikator partnerja.

V polju Nova oznaka pa vnesemo novo šifro, ki smo jo pred tem že vnesli v ustrezni šifrant.

Možnost omejitve je še glede na status partnerja.

Po potrditvi na gumb Osveži program prikaže, kateri partnerji ustrezajo omejitvenim pogojem. Posamezen zapis lahko odznači​mo na pregledu.

Izbor gumba <Potrdi> bo program izbranim partnerjem spremenil klasifikator. Izbor gumba <Prekliči> program vrne ne prejšnji pregled brez spremembe.