Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_Nastavitev števca

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Nastavitev števca dokumentov

Ob prvi shranitvi dokumenta v novem tekočem letu uporabnika sistem opozori, da je potrebno nastaviti števec dokumenta.

Nastavitev števca dokumentov se izvaja v naslednjih programskih paketih:

Fakturiranje
Materialno-blagovno knjigovodstvo
Nabava
Prodaja
Glavna knjiga
Zajem prejetih računov
Blagajna
Obračun obresti
Saldakonti
Knjiga pošte
Potni stroški

Sistem uporabnika z enakim obvestilom v vseh paketih opozori, da nastavlja števec.
Program ponudi obliko števca; v nekaterih paketih ima števec vpisano leto, na primer 13, v drugih pa mora uporabnik na prvih dveh mestih vpisati na primer 13, program v teh primerih ponudi 00-000001, prvi dve mesti prepišemo.

štuc.JPG

Slika 1 - Opozorilo ob nastavljanju števca

Ko uporabnik v oknu za Nastavitev števca (slika 2) vnese in potrdi številko števca, se le ta za dokument, na katerem se je uporabnik nahajal, zapiše v sistem.
 

Popravek neposredno v bazi podatkov lahko izvede samo MIT. Števec se namreč zaradi povezanosti dokumentov zapiše v več tabel in ga je potrebno popraviti povsod. Sicer lahko pride do težav v delovanju sistema.

Priporočeno je, da uporabnik kadar dobi na ekran Opozorilo (slika 1) prekliče dodeljevanje števca (v kolikor ni drugače dogovorjeno) z pritiskom na gumb ESC ali Prekliči (Slika 2) in o tem obvesti skrbnika sistema v podjetju.

štuc naštel.JPG

Slika 2 - Nastavitev števca