Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

VSI_Letni_načrt

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​

Letni načrt

Šifrant je namenjen pripravi letnega načrta podjetja za potrebe primerjanja planiranega stanja z dejanskim stanjem.
 
GK274.JPG 

Slika 1 - Šifrant Letni načrt

Takšen način primerjave lahko izvajamo v menju Poročila - Obrazci - izračun, izpis

Ob vstopu v šifrant je najprej možno izbrati številko letnega načrta, za katerega se bodo pripravljali oziroma pregledovali podatki. Ob vnosu novega letnega načrta, je tu potrebno določiti št. načrta *. Enako velja, če bi želeli pregledovati vse vnesene letne načrte.

GK275.JPG

Slika 2 - Izbor številke načrta ali *-vse


Pri dodajanju novega letnega načrta je potrebno določiti naslednje podatke:

Številka letnega načrta: Poljubna oznaka letnega načrta, po kateri bomo združevali, pregledovali vse zapise 
Stroškovno mesto: Šifra stroškovnega mesta, za katero velja vpisana knjižba načrta
Konto: Konto, za katerega velja za vpisano knjižbo načrta
Mesec: Mesec, za katerega velja vpisani zapis
Denarna enota: Denarna enota, v kateri je izražen znesek zapisa
Breme, Dobro: Planirani znesek v breme ali dobro (lahko sta vpisana oba)

GK276.JPGSlika 3 - Pregled izpolnjenega šifranta Letni načrt

 

 

 

 

 

 


nazaj na navodila za Glavno knjigo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opcije desnega menija:

Izbor načrta

Seštevki

Izpis

Pregled po mesecih

Preimenovanje - vpis leta

Uvoz načrta iz Excela

Uvoz načrta iz Excela s sezonskimi količniki