Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

SAK_Poročila_Zamuda

MIT navodila za uporabo programa Orkester

Saldakonti: Zamude pri plačilih

Po partnerjih se izpišejo zamude in tehtana zamuda pri plačilih za zaprte račune za poljubno obdobje.
Poročilo zajema SAMO V CELOTI ZAPRTE DOKUMENTE!
Poročilo zajema število dni zamude pri plačilih posameznih računov ter poprečne zamude po poslovnih partnerjih, ki se izračunajo kot seštevek vseh zamud za partnerja/št.postavk partnerja.

Če je račun zaprt z več plačili, število dni zamude predstavlja povprečno število dni zamude.

Tehtana zamuda za posamezno postavko se izračuna kot (zamuda * znesek postavke) / vsota vseh zneskov postavk za partnerja.

Na koncu je za vsakega partnerja dodana skupna tehtana zamuda.
 
Z izdajo 905-000 zamuda predstavlja razliko med datumom za obračun obresti na računu in datumom obračuna obresti plačila.

SAK243.JPG 

Slika 1 - Meni Poročila in izbor omejitev za pripravo poročila o zamudah

Določitvena polja:
Enota: organizacijska enota (opcija);
Str. mesto: stroškovno mesto (opcija);
Konti: konti prometa;
Od datuma: _____ Do datuma:______: datum veljave dokumentov

Preračun: V primeru vodenja deviznih saldakontnih kontov lahko izvedemo preračune podatkov glede na izbor:
a) Originalno brez preračuna: na izpisu se prikažejo ne preračunani zneski, vse vknjižbe so v originalni valuti s prikazom tečaja, vnesenega v ostalih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
b) Preračunano v "EUR" s knjiženim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA) po tečaju, vnesenem v ostalih programih (Saldakonti, Zajem prejetih računov, Fakturiranje, Glavna knjiga, ... )
c) Preračunano v "EUR" s srednjim tečajem: na izpisu se prikažejo preračunani zneski v osnovno denarno enoto (XDEVIZA), po tečaju iz tečajnice na datum, ki ga določimo na izbornih pogojih.

Na podlagi pripravljenih omejitev na izboru program pripravi podatke na predogled:
 
SAK244.JPG 

 

Slika 2 - Pregled pripravljenih podatkov po izbranih pogojih in možnosti desnega menija

SAK245.JPG 

Slika 3 - Izpis povprečne zamude po dokumentih

SAK246.JPG 

Slika 4 - Izpis povprečne zamude po partnerjih

SAK247.JPG 

Slika 5 - Izpis zamude po vezavah in partnerjih

Vrstni red na vseh treh izpisih je vedno po nazivu partnerja.

Primerjava izračuna med Analizo partnerja in poročilom Zamude pri plačilih: 

1. Analiza partnerja izračunava vedno podatke za 365 dni za nazaj od današnjega dne.
2. Na Analizi partnerja se Povprečna zamuda izračuna: število dni zapadlosti/število postavk partnerja
3. Na Analizi partnerja se Tehtana zamuda izračuna: Število dni zamude na dokumentu * znesek dokumenta)/skupaj dokumenti partnerja. Enaka formula je tudi v poročilu Zamude pri plačilih z razliko, da se na poročilu gledajo omejitveni pogoji (datum od-do, konto, idr.) in ne za 365 dni za nazaj.

Tehtana zamuda je v poročilu Zamuda pri plačilih izračunana po enačbi: (Število dni zamude na dokumentu * znesek dokumenta)/skupaj dokumenti partnerja.

Če izberemo izpis Povprečna zamuda po partnerjih (ali dokumentih pod Skupaj) dobite enak podatek, kot se nahaja na Analizi partnerja. 

Na poročilu Analiza partnerja se izračun izvaja glede na promet partnerja in ne po dokumentih kot se podatek pripravi v poročilu Zamuda pri plačilih.  

Tu je glavna razlika med obema poročiloma. Poleg tega pa je izračun povprečne in tehtane zamude na Analizi partnerjev omejen samo na kupce (12* konto).

 

nazaj na navodila za Saldakonte

nazaj na navodila za Poročila
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opcije desnega menija:

Seštevki