Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Plačila_prenos_Združi

MIT navodila za uporabo programa Orkester
​​​

Plačilni promet - Združevanje plačilnih nalogov

Opcija omogoča združevanje več plačilnih nalogov z enakim transakcijskim računom v en plačilni nalog in razdruževanje plačila ob uvozu bančnega izpiska.
 
Opcija je pogojena z nastavitvijo sistemske spremenljivke XZDRUZI za paket PLP (na nivoju MIT).
 
Uporabnik mora pripraviti naloge po standardnem vrstnem redu:
2. jih prenesti med pripravljene plačilne naloge (status 3)
4. jim določiti Transakcijski račun iz katerega se bo plačilo izvedlo.
 
5. Za združevanje plačilnih nalogov izberemo opcijo desnega menija:
 
9939094_1.JPG

 Slika 1 - Združevanje plačilnih nalogov

Odpre se poseben izbor, v katerem lahko izberemo:
- Samo naloge izbranega transakcijskega računa (na katerem stojimo s kurzorjem)
- Vse naloge z istim transakcijskim računom (združili se bodo vsi nalogi, ki imajo enak transakcijski račun dobavitelja in ki so pripravljeni za plačilo).
 
PLP63.JPG 

Slika 2 - Prikaz združenih plačilnih nalogov

Združeni nalogi imajo v polje <Opombe> zapisano besedilo Zbirni virman.

Združeni plačilni nalog lahko brišemo, če smo ugotovili, da smo naredili napako! V tem primeru program vrne prvotno stanje nalogov nazaj na predogled, prikažejo se vsi prej združeni nalogi.
 
V trenutku združitve nalogovu se med plačili v teku nahajajo originalni nalogi in en storno zbirnega naloga.
Storno nalog ima v polju IND oznako S, nalog dobi status 4.
 
PLP64.JPG 

Slika 3 - Originalni nalogi na statusu <Plačila v teku>

Na osnovne naloge se vpiše številka veznega dokumenta. Ta podatek se zapiše tudi na zbirni nalog v sklicevalno številko.

Sklicevalna številka obdelanega združevega naloga je tako sestavljena iz fiksnega dela 2611-00+11254416 - VEZNA ŠTEVILKA.
Model oz. referenca plačnika je vedno 07, sklicevalna številka je sestavljena iz oznake izvora (2611), status naloga ostane 3, v polju IND ima oznako Z. Vezna številka (VEZSTEV) predstavlja povezovalno številko in je na vseh teh nalogih enaka.

V polje Namen1 se zaradi posebne procedure VSI_NIZ_STRAC_D​ zapišejo številke dobaviteljevih računov, ki so združeni ločeni s presledkom.
Z izdajo 911-000 se v polje Namen vpiše 
najprej število združenih nalogov v oklepaju in naprej besedilo Po specifikaciji. 

9946139_1.JPG 

Posebnost sklica prejemnika na združenem nalogu: 
Tip modela: V primeru, da se partnerjev TRR začne z oznako SI, se v Tip reference vedno vpiše SI. Če je partnerjev TRR različen od SI, se v tip reference vedno vpiše NRC. 
Model sklica: V primeru, da se partnerjev TRR začne z oznako SI, se v model vedno vpiše 99, sklicevalna številka je prazna. Če je partnerjev TRR različen od SI, se v tip reference vpiše NRC, model in sklic sta prazna. 
Priprava XML: če je tip reference NRC, taga <>Ref v XML ni.  


Procedura: SP PLP_ZDRUZIVIRMAN()
Pogoj: 
TIP_REF = case when left(STEVILKA,2)='SI' then 'SI' else 'NRC' end
ODOBR1  = case when left(STEVILKA,2)='SI' then '99' else '' end
ODOBR2  = space(20)​Ko uvozimo bančni izpisek, program razdruževanje izvede na originalne dokumente, knjižbe na podlagi sklicevalne številke in veznega dokuemnta, ki morata biti enaka. 
 
Pripravljene plačilne naloge prenesemo v izbrani format za banko in po potrebi pripravimo izpis specifikacije plačil za partnerja.