Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Navigate Up
Sign In

Navodila

:

PLP_Izpiski_razdruževanje

MIT navodila za uporabo programa MIT

Plačilni promet - Razdruževanje plačil bančnega izpiska

Po izvedenem uvozu bančnega izpiska, na katerem se nahajajo tudi združeni plačilni nalogi, moramo izvesti RAZDRUŽEVANJE zbirnih nalogov.

Postopek razdruževanja delomo na dva dela:

1. Razdruževanje zbirnih nalogov (nakazil)

 

 

PLP66.JPG 

Slika 1 - Desni meni in postopki za razdružitev in obdelavo postavk

Kateri nalogi so bili pripravljeni z Združevanjem plačil je vidno iz polja Opis in Sklic2.

Enaka podatka sta navedena na plačilnem nalogu, ki smo ga posredovali v plačilo banki. V določenih primerih (ko banka ni v SEPA območju), pride s strani banke do prepisa sklicevalne številke z neko poljubno številko banke. V takšnih primerih program po polju Opis poišče besedilo VEČ PLAČIL in glede na po šifri partnerja in znesku med plačilnimi nalogi poišče plačilo in vpiše enak sklic, kot je bil posredovan banki (prepiše tudi OBR1 in OBR2). Postopek se nadaljuje z razdruževanjem.
 
V primeru, da se konto transakcijskega računa 110 vodi po stroškovnih mestih, se na vse kreirane knjižbe zapiše stroškovno mesto iz transakcijski račun.
 
Postopek razdruževanja poišče povezovalno številko v tabeli VSI_VIRMAN med plačili v teku in naredi storno osnovne postavke izpiska in kreira knjižbe iz podatkov združenih plačilnih nalogov. Osnovni in storno postavki program vpiše konto avtomatskih preknjižb, na primer 999999 (konto je nastavljiv v sistemski spremenljivki XPKON_AVA v saldakontih).
 
Z izdajo 905-000 je razširjeno iskanje ustreznega zbirnega plačilnega naloga za razdružitev še na naslednje pogoje:
Razdruževanje: iskanje zbirnega naloga  - če ni OBR1 '07'  in OBR2 '2611-'                 .
- iskanje zbirnega PN v VSI_VIRMAN s pogoji:
    racun='naš TRR'
    stevilka='TRR partnerja'
    ind='Z'
    paket='PLP'
    status='4'
    ZNESEK= plp_plnalog.breme
    vezstev>0        
 
Razlog so plačila tujim partnerjem, ki jim nekatere banke spremenijo sklic plačnika (naš sklic OBR1 '07'  in OBR2 '2611-'                 .)
 
PLP67.JPG 

Slika 2 - Razdružena plačila

Postopek nadaljujemo z opremljanjem zardruženih podatkov s konti in veznimi dokumenti. Če želimo, da nam program te razdružene postavke poveže še s saldakonti in opremi s konti, izvedemo na desni klik še proceduro Naknadna oprema izpiska in zbirnih nalogov.

2. Naknadna oprema izpiska in zbirnih nalogov
 
 
 
PLP68.JPG
Slika 3 - Oprema postavk s konti in veznimi dokumenti

Postopek razdruževanja je tako zaključen. Bančni izpisek knjižimo in prenesemo podatke v Glavno knjigo in Saldakonte.
 
 

 

Osnove dela z MIT

nazaj na navodila za Plačilni promet